Nakop za novu školu u Filežu

U Filežu ćedu u dojdući dani početi gradnjom nove čuvarnice i škole. Svetačni nakop za novu čuvarnicu i školu je bio projduću subotu. Nova zgrada je potribna, ar stara već ne odgovara današnjemu standardu, je rekao načelnik Hanzi Balogh.

Škola će biti 735 kvadratnih metrov velika, a čuvarnica 440 kvadratnih metrov. Plane je načinio fileški arhitekt Mate Sauer. Obadvi institucije ćedu biti kot i dosada u jednoj zgradi na adresi Glavna cesta 101.

Kljetu ne jesen se kanu useliti u novu zgradu

Gradnjom će naseobinska zadruga Pečve početi ili ov ili drugi tajedan, je rekao načelnik Fileža Hanzi Balogh (SPÖ). Gotova će biti svakako k ljetu koncem augusta, ar je planirano da u novoj zgradi podvaraju dicu jur od školskoga ljeta 2017./2018., tako Balogh. Za gradnju novu školske zgrade se je općinski tanač Fileža odlučio ljetos u marcu.

Nogomet Filež - Gerištof

ORF

Načelnik Fileža Hanzi Balogh se veseli novoj školskoj zgradi...

Filež nakop škole

privatne slike

...za ku je sada bio svetačni nakop u Filežu

plan nova škola

općina Filež

...plan je napravio arhitekt Mate Szauer iz Fileža

Filež će uložiti prik 2 milione u novu školsku zgradu

Stroški za novu čuvarnicu i školu ćedu iznašati 2,2 milione eurov. Nosit će je selo Filež. Svetačni nakop u subotu su oblikovali dica kot i folklorna grupa Graničari, uz nazočnost zastupnikov općine, zemlje, škole i naseobinske zadruge. Momentano pohadjaju 33 dica čuvarnicu i školu u Filežu.

Filež nakop škole

privatne slike

Fileška dica su oblikovala svetačnost prilikom nakopa...

Filež nakop škole

privatne slike

...nove čuvarnice i škole u Filežu