Stalna Eggerova izložba u Trajštofu

Bivšu kavanu Tulipan u Trajštofu, su vlasniki Roženić pretvorili u stalnu galeriju slik Ralfa Eggera. Diplomirani slikar i restaurator Egger se je 1971. ljeta doselio u Trajštof. U 2009. ljetu je imao veliku izložbu, ku su mu priredili Trajštofci. Od četvrtka u Trajštofu Egger ima stalnu izložbu.

Ralf Egger Tulipan

ORF

Stalna izložba Eggerovih slik

Ralf Egger se je 2007. ljeta preselio iz Trajštofa u Željezno, a kanio se je osloboditi i svih slik. Karolj Palković je mogao spasiti mnoga djela i je kuratirao 2009. ljeta veliku izložbu Eggerovoga životnoga djela u socijalnom centru Trajštofa.

Ralf Egger Tulipan

ORF

Izložba Eggerovih kipov

Sada Egger već nije u stanju da slika ili crta i tako se je dogovorio s Paulom Roženićem, da će prodati svoj depot slik i grafikov za cijenu, ka je obadvim odgovarala. Novi vlasnik Eggerovih oko 150 originalnih slik i grafikov je jedan dio slik darovao svojoj ženi, ka je vlasnica Tulipana.

Noémi Rosenich-Markó Tulipan Egger

ORF

Vlasnica Tulipana, Noémi Rosenich-Markó

Te slike se sada moru pogledati od pandiljka do petka od devetih rano do četirih otpodne i po telefonskom dogovoru, i to u bivšoj kavani Tulipan u Trajštofu.

Ralf Egger Tulipan

ORF