Prvo naticanje u jačenju miCROfon

Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj je subotu po prvi put priredila naticanje u jačenju imenom miCROfon. U Petrovom Selu je sudjelivalo 12 mladih jačkarov i jačkaric iz svih regijov Ugarske, kade živu Hrvati. Med njimi su bili četiri sudioniki iz Gradišća.

Uspješno naticanje u jačenju miCROfon

Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj

Muzičari pratu uživo mlade pjevače pri nastupu

Mlade pjevače je pratio sastav različnih muzičarov uživo a ocijenio je je stručni žiri. U njemu su bili Nenad Breka (folkloraš i bivši tancoš ansambla LADO), Štef Prosenjak (direktor muzičke škole u Letenji u Zalskoj županiji) i Andraš Handler (Pinka Band, Petrovo Selo).

Uspješno naticanje u jačenju miCROfon

Hrvatski glasnik

Dobitniki naticanja miCROfon na pozornici

Vivien Fülöp iz Unde je nastala prva i je dobila jednotjedni boravak u Hrvatskoj. Svi drugi sudioniki su primili staklenu plaketu i male dare.

miCROfon se je ljetos po prvi put održao

Govorač žirija i organizator Andraš Handler je zadovoljan s naticanjem, ko se je ljetos po prvi put održalo u Petrovom Selu. Dosada su spodobnu priredbu imenom Glas Gradišća priredili svako ljeto u Hrvatskom Židanu. Predsjednik Hrvatske državne samouprave da si je željio, da se priredba proširi, tako Andraš Handler.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Iako bi si on bio željio malo već naticateljev, je Handler ipak zadovoljan. Uzrok manjega broja jačkarov vidi u tom, da su Hrvati u okolici Pečuha, u Baranji i Podravini naučni se naticati na folklornom polju i manje u pop-rock-muziki, kot je to naticanje miCROfon.

Naticanje ćedu opet organizirati

Oni si još nisu složni, je li ćedu naticanje miCROfon održati svako ljeto ili svako drugo. Andraš Handler misli, da bi bilo bolje čekati još jedno ljeto, da bi se moglo naticati već mladih pjevačev.

Nastup jačkarov su snimili, sada se Andraš Handler ufa, da su snimke dost dobre i da je budu mogli zvučni tehničari s odgovorajućom tehnikom predjelati i poboljšati. Onda bi izdali i zvučnu ploču naticanja, tako Andraš Handler, govorač žirija i organizator.