Joško Preč je 90 ljet star

Farnik u mirovini Joško Preč ima danas svoj 90. rodjendan. Rodjeni Undanac je službovao kot dušobrižnik u Ugarskoj kot i u bečanskoj i željezanskoj biškupiji. Istaknuo se nije samo kot farnik nego i kot kulturni pokretač.

Joško Prets Preč Aufnahme aus 2006

ORF

Joško Preč pri televizijskom interviewu 2006. ljeta

Aktivan u Ugarskoj i u Austriji

Joško Preč se je rodio 19. februara 1926. ljeta u Undi. Za duhovnika su ga zaredili 1960. ljeta u stolnoj crikvi u Juri. Kot kapelan je službovao u Écs-u kod Pannonhalme, Vedešinu i Umoku. Joško Preč je bio administrator u Hrvatskoj Kemlji, a od 1966. do 1972. ljeta je bio dušobrižnik u Novoj Gori. Onde je uz drugo izgradio novi farof i angažirao se je za hrvatske kazališne predstave.

Po Novoj Gori je nekoliko ljet djelao u bečanskoj nadbiškupiji dokle se je 1976. ljeta opet vrnuo u dijecezu Željezno. Uz druge fare se je od 1977. do 1987. ljeta skrbio za faru Veliki Borištof. Jedno ljeto je bio nadležan i za Mali Borištof, a od 1988. do 1989. ljeta je službovao u Filežu. I u Velikom Borištofu je 90-ljetnik Preč dao izgraditi novi farof. U Hrvatskom dekanatu je bio dušobrižnik za mladinu.

Joško Prets Preč Aufnahme aus 2006

ORF

Joško Preč nije samo pisao i uredjivao časopise, nego je izdavao i knjige

Glavni urednik Crikvenoga glasnika

Joško Preč je zvana toga bio glavni urednik Glasnika. Zvana toga je izdao i dvi knjige, a u nakladi Štamparskoga društva je izašla zbirka „Ispunjen ljubavom“ 2008. ljeta. Jubilar Joško Preč živi u mirovini u duhovničkom domu u Juri.

Joško Preč se je 1991. ljeta akcijom glada i molitve pred saveznim kancelarstvom u Beču zalagao za priznanje samostalne države Hrvatske.

Joško Prets Preč Aufnahme aus 2006

ORF

1991. ljeta je grupa aktivistov tajedne dugo demonstrirala i molila za to ...

Joško Prets Preč Aufnahme aus 2006

ORF

... da Republika Austrija oficijelno priznaje neodvisnu Republiku Hrvatsku