„Kralj je gol“ na mjenovskoj pozornici

Mlada inicijativa Mjenovo će ljeti u farskom vrtu opet prikazati mjuzikl. Odlučili su se za hrvatski mjuzikl s naslovom „Kralj je gol“ kompozitora Alfija Kabilja i libretista Milana Grgića. Sadržaj ima polag predsjednika Mlade inicijative Mjenovo, Patrika Buranića, istinitu pozadinu.

Kusić da igra u 1936. ljetu na otoku Rabu u Hrvatskoj. Engleski kralj Edward dolazi skupa sa svojom ljubavnicom na otok, kade ga stanovniki ljubezno primu. Boravak engleskoga kralja se ali vrijeda pretvori u skandal. Na gradskoj plaži opazi mjesni fotograf kralja Edwarda i njegovu ljubavnicu kako se goli kupaju. Štorica da se pretvori u komediju. „Mi se ufamo da ćemo moć predstaviti šalan mjuzikl“, je rekao Patrik Buranić, predsjednik Mlade inicijative Mjenovo.

My Fair Lady

ORF

Mjenovski farski vrt ćedu opet pretvoriti u kazališće pod vedrim nebom

Patrik Buranić Mlada inicijativa Mjenovo

ORF

Patrik Buranić je predsjednik MIM

Ljetošnji mjuzikl prez tamburaškoga orkestra

Sredinom februara da kanu stanovnikom Mjenova ov projekt predstaviti tako da bi jur koncem februara mogli početi probanjem, je rekao Patrik Buranić. Kot momentano izgleda će biti najmanje 50 ljudi potribno za zbivanje na pozornici. Ovde ali još nisu uključeni muzičari, ki ćedu uživo igrati. Ljetos da neće biti tamburaške muzike, nego organizatori se kanu držati originalne muzike po Alfiju Kabilju, ka sadržava i trumbitaše i bubnje ovako Patrik Buranić dalje.

Predvidjeno je šest predstavov

Premijera mjuzikla „Kralj je gol“ će biti 15. julija. Na pozornici pod otvorenim nebom je predvidjeno ukupno šest predstavov. Pred dvimi ljeti su u Mjenovu u farskom vrtu prikazali mjzikl „My fair lady“. Lani je Mlada inicijative Mjenovo svečevala 30. obljetnicu postojanja.