Adventski obloki s Putujućom Marijom

U Čajti je pri otvaranju adventskoga obloka danas po prvi put bila nazoči i Putujuća Celjanska Marija. Kot je najavio vikar čajtanske fare, Mihael Marlović, kanu dostignuti, da Putujuća Marija dojde čim već u pojedine stane i u čajtanske familije.

Adventski obloki s Putujućom Marijom

ORF

Putujuća Celjanska Marija ima za ljetodan svoje prebivališće...

Adventski obloki s Putujućom Marijom

ORF

... u čajtanskoj fari

Oni kanu da bude čim već upletena u seoski i društveni žitak. Jur 1985. ljeta, kad je štatua po prvi put bila u Čajti, nije samo stala u crikvi. Ljudi su si ju mogli domom zeti, a ta navada da mu se je onda kot dičaku jako vidila.

Adventski obloki s Putujućom Marijom

ORF

Mihael Marlović se veseli, da će štatua dojti med ljude

Sada će Putujuća Celjanska Marija isto biti prik noći u privatni stani, kade ljudi moru skupa moliti i jačiti Blaženoj Divici Mariji, je rekao Mihael Marlović, vikar čajtanske fare.

Jur subotu pri koncertu u farskoj crikvi su kotrigi folklorne grupe Stalnost igrali jačku „Zdrava divica“ Putujućoj Mariji na čast. Ova jačka se nahadja na novom božićnom CD-u društva.