Monografija o Jurici Čenaru

U Koljnofu su čer subotu predstavili monografiju o pjesniku Juricu Čenaru. Autor Djuro Vidmarović u ovoj knjigi predstavlja i analizira Juricu Čenara kot pjesnika, čija poezija se nesmi staviti isključivo u okvir narodne manjine Hrvatov u Gradišću. Knjiga je pokus dokazati, da poezija Jurice Čenara pripada u najbolja dostignuća hrvatske književnosti u drugoj polovici 20. stoljeća.

Knjiga „Jurica Čenar. Hrvatski pjesnik iz Gradišća“ je izašla u nakladi Bošković u Splitu. Ovom knjigom je Djuro Vidmarović odbušio obloke i pustio svitlo u škuru književničku sobicu, kade pišemo i smo jako suženi, ar već puti mislimo da pišemo samo za sebe, je rekao Jurica Čenar prilikom čerašnje prezentacije knjige. Knjiga pokaže, da se moje stvari štedu i u Hrvatskoj, da imam onde publiku, to mi jako godi, priznaje Čenar.

Monografija Jurice Čenara

ORF

Jurica Čenar pri prezentaciji monografije]

Monografija je vridnovanje cijele naše književnosti

U ovoj knjigi su spomenuti i drugi gradišćanskohrvatski pisci. Tim da se hrvatska javnost ili književni kritičari počnu baviti s jednim piscem zamu zapravo sobom i sve druge gradišćanskohrvatske pisce, ter se vridnuje tim cijela naša književnost, je osvidočen Čenar.

Poezija kot proces zgušćavanja

Pjesme, ke su bile čuda duže, recimo s 15 do 20 riči, sam zgusnuo i zgusnuo da su već kade ostale samo tri riči, opisuje Jurica Čenar proces nastajanja svojih pjesam. Za mene nije važno, da čuda velim, nego da ča zgusnuto velim. Svaki štitelj more u pjesmi za sebe ča najt, kad čita neka se kod njega zbudu kakove sanje, želje, razočaranja, ča-to ča more tom pjesmom započet. Nije važno ča sam si ja mislio.

Ocijeniti ne samo u okviru književnosti manjine

Vidmarović naglašava da se analiza pjesničkoga djela ne smi zadržavati samo na književnosti narodne manjine, koj pripada Jurica Čenar, odnosno prikazati njegovo djelo unutar manjinskoga društvenoga i povijesnoga horizonta. To da bi bilo preusko i diskriminacija prema pjesniku.

Monografija Jurice Čenara

ORF

Nikola Benčić pri prezentaciji monografije o Jurici Čenaru

Monografija Jurice Čenara

ORF

Prezentacija monografije u Kulturnom domu Koljnofa

Monografija sadržava 72 nove pjesme Jurice Čenara

Djuro Vidmarović je u časopisu za književnost i kulturu „Marulić“ napisao prikaz o Jurici Čenaru. Tom prilikom mu je Jurica Čenar poslao to tada neobjelodanjene pjesme. Ove pjesme su ušle i u monografiju, tako da je ona ujedno i zbirka najnovijih Čenarovih pjesam.

Monografija Jurice Čenara

ORF

„Pjesma u mriži“

Intenzivno pisanje u bolesti

Intenzivno sam pisao u situaciji kad mi je zdravstveno čemerno išlo, veli Čenar. Bavio sam se smrćom, umiranjem, žitkom po smrti, a jedna pjesma je napisana još i kot epitaf za grobni kamen, u obliku zorne poezije, ka se zove „Si ti ta?“.

Ali i nadalje kod Čenara prevladava igranje riči, u svojem nezaminljivom stilu govori o tom kako na primjer žabe krekeću u ljubavnoj borbi ili kako se veselu lastavice na nebu. Pridržao sam da se igram dibinom riči, kad mi se ča vidi onda to spontano napišem u pjesmi, veli pjesnik Jurica Čenar.

Link