20 ljet „Moj mali minimulti“

Pred 20 ljeti je Zora, društvo hrvatskih pedagogov, pokrenula školski časopis s naslovom „Moj mali minimulti“. Od 2006. ljeta časopis izdaje Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov pod naslovom „Moj novi minimulti“. Časopis, ki ide na sve dvojezične škole, ishadja dvomisečno i sada ima i digitalno izdanje.

Sastavljaju ga tri regionalne redakcije učiteljev uz urednički tim, u kom od samoga početka sidi Štefan Bunyai. On je skupa s Tonijem Berlakovićem, Rudijom Kustrićem, Veronikom Hedl-Trenker i Editom Mühlgaszner oblikovao prve broje minimultija.

Časopis jubilarno izdanje

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov

Naslovna stran prilikom 20. jubileja časopisa

Kot se spominja Štefan Bunayi su se na početku u časopisi bavili odredjeni temami. Zvana toga su i sami učitelji transportirali „Moj mali minimulti“ u sve dvojezične škole Gradišća.

moj novi minimulti

ORF

„Moj novi minimulti“ izajde od 2006. ljeta

Tri velike promjene u prošlosti

Po mišljenju Štefana Bunayia su se u prošli 20 ljeti preminile tri velike točke. Prvič su stvorili tri redakcije, drugič izajde časopis od 2006. ljeta u farbi a tretič se „moj novi minimulti“ more gledati i digitalno.

moj novi minimulti

ORF

U časopisu obdjelaju različne teme, kot ne primjer Vazam,...

moj novi minimulti

ORF

... ili protuliće

Mühlgaszner hvali angažman učiteljev

Bivša nadzornica za hrvatska školstvo, Edita Mühlgaszner, ka je stala uz zipku minimultija se je prilikom jubileja zahvalila svim učiteljem ki su se angažirali i se još angažiraju oko časopisa.

Ona da je pred ljeti kot učiteljica vidila, da su nimški časopisi kot na primjer „Spatzenpost“ ili „Kleines Volk“ jako obljubljeni kod dice. Za to je imala ideju, da bi se stvorio ovakov časopis na hrvatskom jeziku. Tadašnji predsjednik Zore, Toni Berlaković, je pozitivno primio ovu ideju i konačno je došlo do ostvarenja. Polag Edite Mühlgaszner je ali bilo teško osvidočiti savezno kancelarstvo o ovom projektu.

Mühlgaszner Edit

ORF

Bivša nadzornica za hrvatsko školstvo i predsjednica Narodne visoke škole Gradišćanskih Hrvatov, Edita Mühlgaszner

Potriban poseban broj za nove sridnje škole

Po riči Edite Mühlgaszner, ka je i bila predsjednica Narodne visoke škole gradišćanskih Hrvatov, bi bilo optimalno, ako bi se mogao ostvariti posebni broj minimultija za osnovne škole i poseban broj za nove sridnje škole, ar sadašnji sadržaji da ne odgovara svenek starosnoj grupi. Ali momentano da za to ne postoju potribna pinezna sredstva.

moj novi minimulti

ORF

Časopis sadržava uz jačke i jezične vježbe i igre. U medjuvrimenu su prilagodili sadržaj na predmete u osnovni škola.

Neka izdanja su većjezična

Predsjednik Narodne visoke škole Gradišćanskih Hrvatov Joško Meršić je prilikom jubileja izjavio, da je kvalitet minimultija opće priznat i da se neka izdanja dostanu u romskom kot i ugarskom jeziku.