Hrvatski kiritof u Frelištofu

U nekadašnjem hrvatskom selu Frelištof u južnoj Moravi u Českoj su čer održali tradicionalni hrvatski kiritof. Udruženje hrvatske manjine u Českoj Republiki je po 24. put pozvalo na ovu priredbu, ku je pohodilo oko 200 ljudi.

Po svetoj maši, ku je služio farnik Branko Kornfeind uz muzikalnu pratnju prijateljskih tamburašev, su se nazoči spomenuli sudbine Moravskih Hrvatov kod hrvatskoga spomenika.

Freilštof kiritof

ORF

Kiritof počinje sa svetom mašom ...

Freilštof kiritof

ORF

... ku je služio i muzički oblikovao Branko Kornfeind

Freilštof kiritof

ORF

Najmladji i najstarji stanovniki Frelištofa su se na kiritof u nošnja ...

Freilštof kiritof

ORF

... spomenuli sudbine Moravskih Hrvatov

U vrtu seoske krčme su pak priredili zabavno folklorno otpodne. O organizaciji kiritofa u Frelištofu veli Lenka Koprivova, potpredsjednica Udruženja hrvatske manjine u Českoj, da je za nje ova priredba jako važna i jedina prilika kade se moru sastati Hrvati, ki u Českoj živu. U medjuvrimenu da dojde i mnogo mladih ljudi na ov kiritof. Za nje je isto lipo, da se gaji ovde hrvatski jezik.

Saniranje kulturnoga doma Frelištofa

Kiritof je ljetos manji, kad saniraju kulturni dom Frelištofa. Tako da nimaju takočuda bidžeta i energije, da bi priredili kirtif u većem okviru. Lani da su dostali podupiranje od vlade za saniranje kulturnoga doma. Kljetu kanu pak onde i otvoriti hrvatski muzej, u kom kanu u prvom redu prezentirati povjest Moravskih Hrvatov, tako Lenka Koprivova.

Freilštof kiritof

ORF

Lenka Koprivova, potpredsjednica Udruženja hrvatske manjine u Českoj

Freilštof kiritof

ORF

Saniranje kulturnoga doma je u toku

Freilštof kiritof

ORF

K tradiciji kiritofa je prije slišilo, da se je mogla dobiti koza pri kegljanju - ovput ima koza ali samo simboličnu funkciju

Hrvati iz Frelištofa su raseljeni po Drugom svitskom boju od komunistov, isto kot Hrvati iz susjedskih sel Prerave i Dobroga Polja.