Tamburica Pandrof s filmi u internetu

Tamburaški orkestar „Ivan Vuković“ iz Pandrofa se s video-filmi prezentira u internetu. Ljetos u marcu je kotrig društva Christian Maszl pokrenuo seriju kratkih videov o djelovanju i svakidašnjici Tamburice Pandorf. Sada je publicirao prvu episodu nove serije.

Christian Maszl

tamburizza.at

Christian Maszl pri snimanju u tonskom študiju

35-ljetni Christian Maszl je postavio na platformu YouTube novu episodu od u medjuvrimenu druge serije kratkih filmov o Tamburici Pandrof. Predstavlja nastajanje CD-ov, snimanje u tonskom študiju ili priprave na koncerte.

Filmi kažu i kako se igra tambura

Maszl u prvi deset episodov prve serije na primjer kaže, kako se igraju tambure ili zač kotrigi orkestra kumaj govoru hrvatski. U drugoj seriji kani na kreativni način predstaviti suradnju Tamburice Pandrof s različnimi umjetniki. Snimio je razgovor s opernom jačkaricom Patriciom Nessy na pandrofskom jezeru pri daskanju.

Christian Maszl je rekao, da je produkcija jako uspješna. U medjuvrimenu da imaju na svojoj internet-platformi jur 18.000 klikov. Tamburica Pandrof postoji od 1969. ljeta. Publicirala je osam CD-ov. Na ljeto ima grupa oko 25 nastupov.

Linki: