Završio jezični tečaj Abecede

Prošlu subotu je završila ljetna škola Abecede u Malinskoj na otoku Krku. Društvo Abeceda pod peljanjem Ivana Rončevića je po četvrti put organiziralo jezični tečaj s geslom „Ležati na plaži i učiti hrvatski jezik“. Ljetos su ljetnu školu mogli prirediti samo jedan tajedan dugo.

Uzrok je bio, ar polazniki gradišćanskohrvatskoga tečaja nisu mogli sudjelivati na ponudjeni termin tako da su ga priredili ranije u Beču, je rekao peljač i organizator Ivan Rončević. U Malinskoj se je održao samo tečaj za standardni hrvatski jezik.

„Jedan od najlipših tečajev“

Sudjelivalo je pet študentov i štundetic stručne visoke škole u Željeznu. U ovoj školi podučava Ivan Rončević tokom semestra hrvatski jezik. Prem da je tečaj bio kraći i je bilo manje polaznikov, je bio jedan od najlipših, tvrdi Rončević. Imali su sunčano vrime i podučavanje su održali skoro na plaži. „Tako da smo se u pauza mogli rashladiti u morju a to se nikarko nemore usporediti s tečajem u Beču, Gradišću ili kade na kopnu u Hrvatskoj“, je rekao Rončević.

Abeceda jezični tečaj Malinska

Ivan Rončević

Baščanska ploča:

Baščanska ploča je starohrvatski spomenik, pisan prelaznim oblikom glagoljice oko 1100. ljeta. Na njoj se dokumentira darovanje zemlje kralja Dmitra Zvonimira mjesnomu benediktinskomu samostanu. Čuva se u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, a u crikvi Sv. Lucije se nahadja kopija.

Izleti na znamenita povijesna mjesta

Podučavanje pri tečaju Abecede dura od pandiljka do petka, svenek dopodne. Ostalo vrime imaju sudioniki slobodno. Uza to su obilazili Malinsku i okolicu na otoku Krku. Pogledali su Jurandvor, kade stoji crikva svete Lucije. U ovoj su u 19. stoljeću našli Baščansku ploču iz 11. stoljeća. Ova tabla je jedan je od najvridnijih spomenikov rane hrvatske pismenosti.

Abeceda jezični tečaj Malinska Bašćanska ploča

Ivan Rončević

Sudioniki tečaja uz kopiju Baščanske ploče u crikvi svete Lucije.

Abeceda jezični tečaj Malinska crikva sv. Lucije

Ivan Rončević

Crikva svete Lucije na otoku Krku.

Abeceda jezični tečaj Malinska Jurandvor Glagoljica

Ivan Rončević

Glagoljaški spomenik u Jurandvoru.

Abeceda će nastaviti tečaje

I kljetu predvidjaju opet organizirati ljetnu školu na Krku, po mogućnosti na tradicijonalnom terminu u juliju, tako Rončević. Društvo Abeceda od oktobra početo opet nudja tečaje hrvatskoga i gradišćanskohrvatskoga jezika u Hrvatskom centru u Beču.

Link: