60. rodjendan Ericha Novoszela

Slikar i umjetnik Erich Novoszel iz Nove Gore ima danas nedilju svoj 60. rodjendan. Novoszel se jur prik 35 ljet dugo profesionalno bavi umjetnošću i je u medjuvrimenu stvorio opulentan korpus umjetnin. Pri tom je naravno i minjao umjetnički stil. Rodjeni Novogorac, Erich Novosezl je študirao na akademiji likovnih umjetnosti u Beču i u Zagrebu.

Poznate su njegove slike od akrila i ulja na platnu, isto kot i crteži od črne krede na papiru. Ovu tehniku je upotribljavao Erich Novoszel pred svim u 80 ljeti prošloga stoljeća.

Izložba Eirch Novoszel Orpuga

Horst Horvath/kbk

Umjetnik Erich Novoszel

Vidljiv uticaj iz Azije

U poslidnji ljeti se je umjetnik intenzivno bavio pred svim figuralnimi djeli na papiru s lukotiski. Ovi tiski se odnašaju na Novoszelova umjetnička iskustva, ka je stekao kroz šest ljet u Japanu. Živio je onde od 1989. do 1995. ljeta.

Slika

ORF

Obljubljen Motiv Ericha Novoszela su i kitice

Erich Novoszel je svenek ostao povežen s Gradišćem i s Gradišćanskimi Hrvati. Redovito je sudjelivao pri umjetnički djelalonica u Trajštofu, ke je organizirao turistički savez Trajštof. Prilikom 50. obljetnice Hrvatskoga akademskoga kluba se je bavio Erich Novoszel s ondašnjim identitetom hrvatske narodne grupe.

Izložba Eirch Novoszel Orpuga

Horst Horvath/kbk

Lukotisak u kombinaciji s crteži i akvarelom

Redovito izložbe u već zemalj

Rodjeni Novogorac redovito izlaže u Beču i Gradišću ali i Štajerskoj. Njegove slike su i jur dospile do zemaljske galerije u Željeznu. Erich Novoszel je i korespondirajući kotrig Umjetničke grupe Gradišće polychrom, ku su pokrenuli 1956. ljeta na inicijativu Rudolfa Klaudusa.

Umjetnik Erich Novoszel je primio različna odlikovanja kot na primjer nagradu Theodor Körner, nagradu Theodor Kery zaklade ili Lovre Karall nagradu.