Otvorena izložba Glagoljica u Centru

U Hrvatskom centru u Beču su srijedu navečer otvorili izložbu pod naslovom „Glagoljica - trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta“. Na 20 zidnih plakatov daju uvid u upotribljavanje glagoljice, staroslavenskoga pisma, u Istri i na Kvarneru.

Uzato kaže postojeće i vidljive trage glagoljice u gradi Brseč, Mošćenice i Mošćenička Draga. O izložbi veli znanstvenica Sandra Sudec od Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, da imaju dosta vridnih i različnih spomenikov od glagoljskih i epigrafskih natpisov do uklesanih natpisov u kamenu.

Izložba Glagoljica

ORF

Škropionica s glagoljicom u kamenu...

Izložba Glagoljica

ORF

...Mošćenički urbar...

Izložba Glagoljica

ORF

...Brsečki grafit

Na dalje da se kažu u izložbi i pravni spomeniki, i to spomeniki javnoga prava kot i privatno-pravne isprave, ki pokažu da je onde bio nekad ustavni notarijat. Zvanatoga da postoju i dragocjeni književni spomeniki takozvani „Žgombićev zbornik“ s književnimi teksti iz 16. stoljeća. U liturgiji da je isto bila glagoljica dosta dominantna, veli Sandra Sudec od Staroslavenskoga instituta u Zagrebu.

Izložba Glagoljica

ORF

Znanstvenica Sandra Sudec...

Izložba Glagoljica

ORF

...otvaranje izložbe u Hrvatskom centru u Beču...

Izložba Glagoljica

ORF

Izložba otvorena do 28. junija
Izložba o postojeći i vidljivi tragi glagoljice u gradi Mošćenice, Brseč i Mošćenička Draga kažu u Hrvatskom Centru još do 28. junija

Izložba je bila jur u Graca i u Šopronu

Kazali su izložbu jur u Graca i pred dvimi ljeti u Šopronu. Organizirali su ju Katedra čakavskoga sabora općine Mošćenička Draga kot i turistička zajednica i općina Mošćenička Draga.