Izložba pro mente stana Fideš

U Kugi u Velikom Borištofu momentano teče prodajna izložba slik pod geslom „Zastanimo kratko“. Izložena su djela klijentov i klijentic stana pro mente u Fidešu, ke napravu u djelaonica s umjetnikom Christianom Ringbauerom.

Umjetnik Christian Ringbauer jur 8 ljet dugo molja skupa s klijenti, ki su psihički betežni, je rekla Sandra Kirišić, peljačica stana pro mente u Fidešu.

Izložba pro mente stana Fideš

pro mente Burgenland Haus Kohfidisch

Otvaranje izložbe u Kugi u Velikom Borištofu

Izložba pro mente stana Fideš

pro mente Burgenland Haus Kohfidisch

Izložene slike klijentov doma pro mente

Klijenti stana pro mente izražu svoje ćuti u slika

U slika moru klijenti izraziti svoje ćuti, je li je to veselje ili tuga, a to da se i zrcali u farba. Njeve slike govoru o žitku, želja i sanja, tako Sandra Kirišić. Za stanovnike doma pro mente da je ova izložba u Kugi jako važna, ar je priznanje njevoga djelovanja.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

U domu u Fidešu živu momentanu 24 psihično betežni ljudi, zvana toga ima pro mente još jedan centar, u kom po danu podvaraju ljude. Uzato nudu i podvaranje ljudi u vlašćem stanu.

Izložba pro mente stana Fideš

pro mente Burgenland Haus Kohfidisch

Gosti pri otvaranju izložbe u Kugi

Izložba pro mente stana Fideš

pro mente Burgenland Haus Kohfidisch

Fotografije kažu kako stanovniki doma pro mente moljaju

Stanovniki išću kontakt s ljudi iz Fideša

Polag Sandre Kirišić more svaki od nas biti pogodjen od psihičke bolesti. Prlje da su ljudi kumaj išli van, danas da su akceptirani u društvu.

Tako klijenti pohadjaju fešte u Fidešu i se pominjaju s ljudi, je rekla Sandra Kirišić, peljačica stana pro mente u Fidešu. Izložba klijentov stana pro mente u Fidešu je otvorena do 10. maja u Kugi u Velikom Borištofu.

Link: