Predavanja o GH u Osijeku

U sveučilišću Josip Juraj Štrossmayer u Osijeku je čer srijedu rodjeni Osječan Ivan Rončević držao predavanje o Gradišćanski Hrvati. Sadašnji lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Institutu za slavistiku u Beču i na stručnoj visokoj školi u Željeznu će prilikom Erasmus razmjene u vrimenskom rasponu od ukupno misec dan predavati na filozofskom fakultetu u Osijeku.

Uz svoju disertacijsku temu o dvostruko rimovani deseterci će Rončević osječanskim študentom predstaviti i Gradišćanske Hrvate. Interes za to je sa strani instituta i študentov bio jako velik, povida Rončević, tako da se je najavilo prik 200 študentov.

Predavanje o Gradišćanski Hrvati u Osijeku Ivan Rončević

privatna slika

Študenti osječanskoga sveučilišća skupa s Ivanom Rončevićem (treti od desne strani)

Ivan Rončević se je pred 12 ljeti iz Osijeka odselio u Beč odnosno Gradišće. Integrirao se je u narodnu grupu i se je angažirao u različni folklorni grupa. Jur par ljet vježba kazališnu grupu u Velikom Borištofu, a u Hrvatskom centru u Beču jur ljeta dugo pelja jezične tečaje. Osnovao je i jezičnu školu imenom Abeceda. Po završetku studija je počeo predavati na institutu za Slavistiku.

Predstavit će jezik i kulturu

Ivan Rončević će se u predavanju baviti s gradišćanskohrvatskim jezikom i njegovimi posebnosti, a predstaviti će i folklor i kulturu narodne grupe. U prvom predavanju je predstavio gradišćanskohrvatski jezik i razlike u narječji. „Študenti su se posebno divili i čudili gradiščanskohrvatskoj jezičnoj normi“, povida Rončević. Jako zanimljivi da su im bili diftongi, ar se izgovor razlikuje od štokavskoga narječja u Slavoniji, veli Rončević.

Rončević Ivan

ORF

Ivanu Rončeviću je gostovanje u Osijeku posebno drago, ar se je ovde počeo študirati.

Diskusija o pisanju GH s velikom ili malom slovom

Nadalje su se u djelaonici i pri diskusiji bavili s tematikom o pisanju narodne grupe s velikom ili s malom početnom slovom „g“. Kako veli Rončević su študenti bili već za pisanje male početne slove, ar „držu Gradišćanske Hrvate za svoje, za Hrvate, a ne kot poseban narod“.

Čerašnje predavanje je pohodilo oko 50 študentov. Ukupno će Rončević predavati 16 nastavnih jedinic o Gradišćanski Hrvati na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Link: