Geošić primio Kulturnu nagradu

Bivši farnik Klimpuha, Štefan Geošić je čer subotu dostao Kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvatov za 2014. ljeto. Nagradu u obliku brončane skulpture Tome Rešetarića su mu dodilili po maši zahvalnici u klimpuškoj crikvi. Mašu je muzički oblikovao domaći crikveni zbor Klimpuh s vjerniki, a svetačnost zbor Trajštof sa solisticom Marijom Herczeg Lentsch.

Nagradu je po 11. put dodilio Koordinacijski odbor gradišćanskohrvatskih društav i organizacijov.

Vlašća interpretacija skulpture

Skulptura kaže pet figurov ke se moru interpretirati s Hrvati u pet zemalj. Štefan Geošić je imao vlašće tumačenje za ovih pet figurov, i to pet štacijov njegove izobrazbe u rodnom mu Petrovom Selu, Sambotelu, Beču, Rimu i Jeruzalemu.

Nagrada 2014. za neumornoga motora

Brončanom štatuom kipara Tome Rešetarića častu od 1991. ljeta zaslužne peršone.

Štefan Geošić je dostao nagradu za svoje životno djelovanje i stvaranje kot neumorni motor i pokretač na kulturnom, narodnom i duhovnom polju. Štefan Geošić se je jur pri prodiki svete maše u klimpuškoj crikvi zahvalio za ovu osebujnu nagradu.

Štefan Geošić

ORF

Štefan Geošić se je jako zahvalio za Kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvatov

Za Geošića je dodiljenje kot svetak

„Zahvaljujem gospodinu Bogu i svim onim, ki su pomagali s molitvom i s njevim djelom, da sam bio vridan ovu nagradu dostati od Hrvatov, ku si nikad nisam mislio, da ću ju dostat. I ja se zahvaljujem svim, za ke ovu svetu mašu prikazujem kot zahvalu, da su pomogli da sam doživio ov lipi dan. Osebujno se zahvaljujem Hrvatom i njevim društvam i vam svim, ki ste me razveselili s vašom nazočnošću pri ovom svetku.“

Petrovišćan je držao laudaciju

Laudaciju u klimpuškoj crikvi je držao Petrovišćan Andraš Handler, predsjednik Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj. On veli zač se je koordinacijski odbor odlučio za Štefana Geošića. Uz drugo si je Štefan Geošić zaslužio ovu nagradu zbog neutrudljivoga prevadjanja kazališnih kusićev za klimpušku kazališnu grupu a i za njegov angažman kot dugoljetni režiser. Nadalje je Štefan Geošić objelodanio različne publikacije, kot na primjer broširu o klimpuškoj crikvi ili monografiju o Petrovom Selu.

Geošićeva Biblija

ORF

Vrhunac Geošićevoga djelovanja je bilo sigurno izdanje Biblije na gradišćanskohrvatskom jeziku 2014. ljeta, tako Andraš Handler.

Štefan Geošić primio Kulturnu nagradu

ORF

Andraš Handler, Štefan Geošić, Joži Buranić i Branko Kornfeind (s liva)

Ukupno je dodiljeno 11 Kulturnih nagradov

Do sada su Kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvatov dostali etnokoreolog i koreograf Ivan Ivančan, pisateljica Ana Šoretić, biškup Štefan Laszlo i Feri Sučić, pater Augustin Blazović, slavist Nikola Benčić, jezikoslovac Ivo Sučić, kompozitor Štefan Kočiš, farnik Branko Kornfeind a lani rok-grupa Bruji.

Štefan Geošić primio Kulturnu nagradu

ORF

Po svetačnom dijelu je pozvao nagradjen Štefan Geošić čer subotu u krčmu Gregorić u Klimpuhu. Pri tom su na zabav igrale Koprive iz Petrovoga Sela.