75. smrtni dan Jandre Kuzmića

24. februara 1940. ljeta je umro školnik i kantor Jandre Kuzmić. Rodjeni Mjenovac je bio marljiv u društvenom žitku Štikaprona kot i na publicističkom i muzičkom području. U svoji zadnji ljeti u mirovini je živio kod sina Adalberta u Trajštofu. Unuk i praunuk pokojnoga su Otto odnosno Wolfgang Kuzmić, bivši i sadašnji peljač Tamburice Trajštof.

Jandre Kuzmić se je rodio 22. novembra 1863. ljeta u Mjenovu. Po učiteljskoj školi u Šopronu je odmah dostao mjesto za učitelja u Štikapronu. Dvorazrednu školu je ončas pohadjalo oko 170 dice. Mladi Jandre Kuzmić je s početka podučavao prvi razred. Jur s 25 ljeti je nastao školnik, ar je njegov prethodnik umro.

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Jandre Kuzmić kot mlad učitelj u krugu štikapronske dice

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Osnovna škola Štikaprona za vrime Jandre Kuzmića

U Štikapronu je Jandre Kuzmić bio jako aktivan u seoskom žitku, na primjer kot osnivački član ognjogasnoga društva. Ljetadugo je vršio funkciju knjigovodje seoskoga Konzuma. Zvana toga je preuzeo peljanje poštanskoga ureda.

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Ognjogasno društvo ...

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

... Pošta ...

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

... i Konzum u Štikapronu

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Mnogobrojne su zasluge na publicističkom području

Kot pedagog ima Kuzmić svoje zasluge u dobi kriznih ljet po priključenju Gradišćanskih Hrvatov k Austriji. S Jožefom Pajrićem i Ivanom Dobrovićem je izgradjivao gradišćanskohrvatsko školstvo. Sudjelivao je pri izdanju hrvatske školske knjige “Početnica”, ka je izašla 1920. ljeta u Šopronu. Na izdavačkom polju je bio aktivan kot urednik molivenika Venac, koga je izdavao po smrti Mihovila Nakovića, koljnofskoga školnika i kantora. Skupa s Martinom Borenićem, pajngrčanskim učiteljem, je uredjivao Hrvatski kalendar sv. Antona Pauanskoga.

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Jandre Kuzmić je sudjelivao pri Početnici ...

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

... i Hrvatskom kalendaru sv. Antona Paduanskoga

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Venac Blažene Divice Marije je Jandre Kuzmić izdavao po smrti Mihovila Nakovića

Velika ljubav Jandre Kuzmića je bila muzika. Tako je komponirao cijeli broj crikvenih jačak kot na peldu “Kade hodim, kade stojim” ili “Sunce zajde, noć nastane”.

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Ova poznata crikvena jačka je iz pera Jandre Kuzmića

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Crikva u Štikapronu je bila desetljeća takorekuć djelatno mjesto Kuzmića

Jandre Kuzmić je bio desetljeća dugo kantor u Štikapronu i na crikvi na brigu u Željeznu. Napisao je i nekoliko kazališnih kusićev, ki ali nimaju veće literarne vridnosti.

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Jandre Kuzmić u zreliji ljeti

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF

Kuzmićev grob u Trajštofu u ljetu 2000

Jandre Kuzmić je umro u 77. ljetu starosti. On počiva u cimitoru u Trajštofu. Na njegovom grobnom kamenu su uklesane riči jačke, ku je on komponirao “Božja volja je odredila....".

70. smrtni dan Jandre Kuzmića

ORF