Mate Szauer je 80 ljet star

Jedan od najznačajnijih arhitektov Gradišća, rodjeni Filežac Mate Szauer danas petak svečuje svoj 80. rodjendan. Diplomirani arhitekt, Mate Szauer je u šezdeseti i sedamdeseti ljeti zadnjega stoljeća gradio mnoge javne zgrade u Gradišću, početo od škol, čuvarnic, kulturnih centrov do bolnic u prepoznatljivom stilu.

Jedno od njegovih najvećih djel je bilo obnavljanje Austrijanske nacionalne banke u Beču. Gradio je bolnice u Riadu, Borti, a u zadnji ljeti je proširivao i obnavljao bolnicu u Željeznu.

Szauer 80

ORF

Mate Szauer je gradio bolnicu u Borti...

Szauer 80

ORF

...bivši kulturni centar u Željeznu je nastao po plani arhitekta Szauera

Szauer 80

ORF

Zalagao se je i za Hrvate u Beču

U mladi ljeti se je angažirao i za to, da Gradišćanski Hrvati u Beču dostanu vlašći dom u Schwindgasse 14. Mate Szauer je uvijek ostao povezan s domaćim Filežom.

Mate Szauer u študiju - kulturni centar

ORF

Mate Szauer svečuje danas svoj 80.rodjendan

Tako na primjer i starački dom nosi njegov rukopis. Szauer si je stekao ime i kot slikar. 25 ljet dugo je bio peljač Kruga gradišćanskih umjetnikov.