Hrvatski iseljenički zbornik za 2015.

Izašao je Hrvatski iseljenički zbornik za 2015. ljeto Hrvatske matice iseljenikov. Knjiga u tri jeziki, po hrvatsku, englesku i španjolsku, daje pregled o situaciji hrvatskih iseljenikov u cijelom svitu.

Iseljenički zbornik 2015

orf

Naslovna stran iseljeničkoga zbornika za 2015. ljeto

Iseljenički zbornik 2015

orf

Vesna Kukavica o znanstvenom i izdavačkom djelovanju Roberta Hajszana

Pod naslovom „gradišćanskohrvatske povjesne teme“ glavna urednica zbornika, Vesna Kukavica, predstavlja znanstveno pedagoško i izdavačko djelovanje Roberta Hajszana. Aktualni zbornik ima 404 stranic i 32 članke a pristupan je i prik interneta.

Lani je slavistica Zorka Kinda-Berlaković opisala u članku razvojni put književnoga jezika gradišćanskih Hrvatov do regionalnoga hrvatskoga standardnoga jezika.

Link: