Pokop slikara i aktivista Luje Brigovića

Petak je bio u Hrvatskom Židanu pokop poznatoga hrvatskoga crtača i slikara Luje Brigovića ki je umro subotu, 3. januara. Nastao je 76 ljet star. U Prisiki rodjeni učitelj je podučavao u Prisiki, Plajgoru i na zadnje u Hrvatskom Židanu. Svojimi crteži je obogatio mnoge hrvatske publikacije, a od njegove zbirke starin su profitirali različni muzeji.

Jur pred 25-timi ljeti je Lujo Brigović u svojem škadanju otvorio privatni muzej u kom je dokumentirao nekadašnji žitak Hrvatov na selu. Mnoge eksponate te zbirke je pak predao židanskomu društvu Škoruš, ko je otvorilo u bivšoj seoskoj krčmi muzej. I Plajgoru je prepustio mnoge eksponate i onde uredio muzej.

Lujo Brigović

ORF

Lujo Brigović

Lujo Brigović je bio strastveni kolekcionar. Špecijalizirao se je na primjer i na pisaće stroje, na foto-aparate ili nalivpera, a on je pobirao i svoje crteže i slike. Gledao je, da se ne luči od njih. Ali rado je te crteže darovao štiteljem hrvatskih publikacijov kako na ugarsku tako i na austrijansku stran Gradišća.

Lujo Brigović

ORF

Brigovićev crtež u kalendaru Gradišće

Rodjen je 6. julija 1938. ljeta u Prisiki, a Slikar i kulturni aktivist Lujo Brigović je umro subotu, 3. januara 2015.. Pokop mu je bio u Hrvatskom Židanu, kade je živio.

Lujo Brigović

ORF

Lujo Brigović

Iako je jur na pokoju će Lujo Brigović živiti dalje u crteži i slika kimi je ovjekovječio gradišćanski kraj, seoske motive, jednostavne ljude i hrvatsku sredinu.

Lujo Brigović

ORF

Crtež Luje Brigovića