Nagrada za monografiju o Čunovu

Monografija o Čunovu broji med najbolje monografije širom Slovačke. U kategoriji predvarošev je položila knjiga autora Jive Maasza prvo mjesto. Čer srijedu su u prostorija Narodnoga muzeja u Martinu u Slovačkoj dodilili povelju.

Naticanje su priredili Narodni obrazovni centar skupa sa Slovačkim narodnim arhivom, Slovačkim narodnim muzejom i Savezom općin i varošev u Slovačkoj.

Jive Maasz

ORF

Jive Maasz, autor monografije o Čunovu

Monografija neka i dokumentira žitak Hrvatov u Čunovu

Jive Maasz se veseli o nagradi i veli da je to za sve Čunovce ča velikoga. Ne samo za njega kot autora, nego i za one ljude, ki su ga podupirali pri djelovanju. Ljudi da su mu dali različne informacije o tom, kako je nekad bilo u Čunovu ali i druge ne-materijalne i materijalne stvari. Oni ljudi da ćedu se sada posebno veseliti, kad vidu da je to djelo takočuda vridno, da se je knjiga ocjenila, da dostane glavnu nagradu. Monografija neka i bude za buduće generacije, i da budu ljudi vidili, kako se je u Čunovu pominalo, da živu onde Hrvati i da imaju vlašću kulturu, tako Jive Maasz.

Monografija Čunovo

Jive Maasz

Monografija o Čunovu broji med najbolje monografije širom Slovačke

Monografija o Čunovu je izašla 2012. ljeta. Nagradu su dodilili po osmi put. Svega skupa su za naticanje predali 58 monografijov u tri kategorija.

Monografija Čunovo

Jive Maasz

Izvatak dokumenta Kanoničke vizitacije 4. oktobra 1696

Monografija Čunovo

Jive Maasz

Karte dunaja iz ljeta 1834 kot i iz ljeta 1873 (gornja karta)