Kulturna nagrada „Metron“

Hrvatski centar je 2008. ljeta instalirao kulturnu nagradu „Metron“, ku svako ljeto dodiljuje ljudem, ki imaju posebne zasluge za hrvatsko u Beču.

Metron

ORF

Kulturna nagrada Hrvatskoga centra „Metron“

Naziv Metron

"U toj riči moremo najti i ime Metro, pod kim je Demetar Karall bio poznat u hrvatski krugi širom svita. A uza to grčka rič ,metron’ znači ,mjera’. Na jednu stranu je i Metro Karall mjera za djelovanje na području Hrvatstva i na manjinskom području općenito, a na drugu stranu je ova kulturna nagrada Hrvatskoga centra „Metron" mjera zato, ča je odlikovana osoba do sada jur činila na dobrobit hrvatske narodne manjine pretežno i u Beču,“ je pokretač nagrade, Petar Tyran definirao naslov nagrade.

Metro Demetar Karall

HN

Demetar Karall, (*26. 10. 1924., †23. 2. 1991.)

Nagrada nosi ime dugoljetnoga predsjednika Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, Demetra Karalla, komu je bio životni cilj obdržati hrvatsku rič i jačati hrvatsku zajednicu u velegradu Beču, kot i očvrstiti aktivne veze s hrvatskom zajednicom u Gradišću, Slovačkoj i Ugarskoj. Zato je Kulturna nagrada Hrvatskoga centra dostala naziv „Metron“.

Mini-Metron

Skupa s glavnom kulturnom nagradom Hrvatski centar svako ljeto dodiljuje i tako zvani „Mini-Metron“ – nagradu za mlade i naraštaj unutar ustanove Hrvatskoga centra.

Kriteriji za dodiljenje nagrade

Hrvatski centar godišnje dodiljuje nagradu za posebne zasluge u vezi s dostignući za budjenje i stvaranje razumivanja kot i simpatije unutar Hrvatov i za promicanje manjinskoga pitanja i skupne problematike autohtonih kot i alohtonih narodnih grup na jednu — a prema širokoj javnosti na drugu stranu.

Nagrada postoji od bloka sirovoga stakla, koga je dizajnirao Filip Hauck, kot i od povelje.

Žiri za dodiljenje nagrade

Žiri sakuplja prijedloge ili sam predlaže pak i odluči o dobitniku kulturne nagrade Hrvatskoga centra „Metron“. Bivši ministerijalni savjetnik Branimir Brezović je do svoje smrti 2012. ljeta peljao žiriju. Naslijedio ga je Rudi Gregorić.

Člani žirija su:

 • Benčak Štefan, dr. (umirovljeni menedžer i kolekcionar umjetnin)
 • Brajinović Marijan, dr. (umirovljeni ministerijalni savjetnik i istraživač hrvatskih tragov i slijedov u Beču i Austriji)
 • Grandić Marijana, mag. (akademski direktor od master studijov za ljudska prava na Bečanskom sveučilišću)
 • Gregorić Rudolf, mag., (umirovljeni porezni savjetnik)
 • Kinda-Berlaković Zorka, mag. dr. (profesorica za bosanski, hrvatski i srpski kot i za gradišćanskohrvatski jezik na Slavistiki Bečanskoga sveučilišća i na Stručnoj visokoj žkoli u Željeznu)
 • Novak-Karall Gabriela (glavna tajnica Hrvatskoga centra, Beč)
 • Tyran Petar (glavni urednik Hrvatskih novin i kurator u Hrvatskom centru)
Metron, Rudi Gregorić

ORF

Govorač žirija, Rudi Gregorić

Dosadašnji dobitniki nagrade Metron

 • za 2017. ljeto je nagradu pimio Heinz Tichy. Ustavni pravnik i stručnjak za pitanja narodnih grup je umro par misec po tom kratko po svojem 70. rodjendanu.
 • za 2016. ljeto nagradom je odlikovana Snježana Herek, novinarka Večernjega lista i korespondentica i za gradišćanske Hrvate u Beču ods. Austriji.
 • za 2015. ljeto su nagradu primili brati Herman i Hubert Rešetarić iz Stinjakov kot i posrmtno dr. Anton Andorfer za njev angažman za ispunjenje Člana 7 Državnoga ugovora.
 • za 2014. ljeto je Žiri za dodiljenje nagrade Metron predložio veleposlanika Republike Hrvatske u Austriji, Gordana Bakotu
 • za 2013. ljeto Feri Fellinger i grupa Pax, ki imaju posebne zasluge u vezi s hrvatskom zabavnom muzikom i su usko povezani s „Društvom“ u Beču
 • za 2012. ljeto je nagradu primio Joza Lavička, Moravski Hrvat, kulturni aktivist, sabirač i čuvar narodnoga dobra Moravskih Hrvatov
 • za 2011. ljeto je folklorni ansambl Kolo-Slavuj primio nagradu (primili su ju utemeljitelji: dir. Mirko Berlaković, dr. Štefan Karall, dr. Milan Kornfeind)
 • za 2010. ljeto nagradom „Metron“ odlikovan je Hanzi Gabriel, koruški Slovenac
 • za 2009. ljeto odlikovan je Juraj Cvečko, hrvatski aktivist Cvečko je bio prvi predsjednik Hrvatskoga društva u Devinskom Novom Selu i je ljeta dugo peljao Kulturni savez Hrvatov. Cvečko je umro u maju 2016. ljeta.

Prvom kulturnom nagradom »Metron« je po odluki Kuratorija Hrvatskoga centra

 • za 2008. ljeto odlikovan pjesnik i književnik Anton Leopold; podiljenje je bilo 14. novembra 2008. ljeta u Hrvatskom centru u Beču.