Jubilarni Forum hrvatskih manjin

U Zagrebu je Matica iseljenikov priredila 20. Forum hrvatskih manjin. Sudjelivalo je 11 zastupnikov manjinskih hrvatskih organizacijov iz sedam europskih držav. Pri jubilarnom sastanku o hrvatskom kulturnom jerbinstvu i kulturnom jerbinstvu hrvatskih manjin u Europi su zaključili moguće postupanje pri čuvanju hrvatskoga identiteta.

20. Forum hrvatskih manjin

matis.hr

Pri Forumu je bilo zastupano 11 hrvatskih manjin

Išlo je i za pitanje, kako Republika Hrvatska more pridonesti očuvanju hrvatskih manjin. Med sudioniki sastanka je bio Gradišćanski Hrvatov Radoslav Janković, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj.

20. Forum hrvatskih manjin

matis.hr

Rado Janković pri svojem govoru pred Forumom

Uz drugo su predložili, da bi se uključili predsjedniki hrvatskih manjinskih organizacijov u projekte kulturne suradnje s Hrvatskom i onih zemalj, u ki živu hrvatske manjine.

20. Forum hrvatskih manjin

matis.hr

Marija Hećimović, peljačica Odiljenja za autonomne hrvatske manjine je govorila o 20 ljet dijaloga s hrvatskim manjinama

Zastupnik Gradišćanskih Hrvatov, Rado Janković iz Slovačke, je pri Forumu preštao pismo predsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, Stanka Horvatha.

U svojem govoru je sprogovorio skupnu želju, neka se Hrvatska već skrbi za stari gradišćanskohrvatski jezik ki je sačuvan još u glagoljici, starom hrvatskom pismu.

20. Forum hrvatskih manjin

matis.hr

Sudioniki Forumu hrvatskih manjin

Jezik neka nastane nematerijalno kulturno dobro

Hrvatska neka nastane aktivna, da se gradišćanskohrvatski jezik, ova vridnost, ovo kulturno dobro obdrži i zabilježi za buduće generacije, je rekao Janković. Gradišćanskohrvatski jezik da bi se morao proglasiti nematerijalnim kulturnim dobrom. Ali pokidob Gradišćanski Hrvati ne živu u Hrvatskoj bi za to potribne korake morale poduzeti Austrija, Ugarska i Slovačka. A inicijativa da bi mogla dojti od strani Hrvatske, je rekao Janković.

Sada, kad je Hrvatska pristupila Europskoj uniji da bi postojale mogućnosti da pomore proces proglašenja gradišćanskohrvatskoga jezika nematerijalnim kulturnim jerbinstvom. A to bi bilo vridno za Hrvate i za cijelo hrvatsko kulturno jetbinstvo, je rekao predsjednik Kulturnoga saveza Hrvatov u Slovačkoj, Radoslav Janković pri Forumu u Zagrebu.

Link: