Zagrebački školari na razmjeni u Željeznu

„Naš svit, naše dostojanstvo, naša budućnost“ - pod ovim geslom stoji ljetošnja razmjena školarov savezne gimnazije Kurzwiese u Željeznu i osnovne škole Ivan Merz iz Zagreba.

U ovom tajednu deset školarov sedmoga razreda osnovne škole iz Zagreba, ki se uču nimški, pohadja gimnaziju u Željeznu. Na programu stoju skupno podučavanje i dva izleti u Beč. Školari iz Zagreba su smješćeni u familija školarov, ki pohadjaju četvrti hrvatski razred gimnazije.

Razmjena Željezni Zagreb 2014

Sabine Nagy

Slikanje plakata s temom razmjene

Gosti iz Hrvatske ćedu se dojduću subotu vlakom opet vrnuti domom. Kljetu u maju ćedu pak školari iz Željezna jedan tajedan dugo pohadjati školu u Zagrebu, je rekla Sabine Nagy, peljačica projekta.

Lani su se zagrebački školari u Željeznu skupa sa svojimi austrijanskimi razredaši bavili pitanjem, „kako spojiti posao i obitelj“.

Razmjena Željezni Zagreb 2014

Sabine Nagy

Dočekanje gostov na kolodvoru u Novom Mjestu

Suradnja i sa školom u Puli

Savezna gimnazija u Željeznu sudjeluje i s talijanskom sridnjom školom „Dante Alighieri“ u Puli. Tako su ljetos u malu školari i školarice šestoga razreda bili tajedan dan na školskoj razmjeni u Hrvatskoj. S ovom školom savezna gimnazija Kurzwiese jur ljeta dugo gaji partnerstvo. Školari su imali nastavu u pulskoj školi i su tako vidili, kako se podučava u Hrvatskoj, je rekla učiteljica Andrea Radoš.

Nagrada Mini-Metron za Hrvatski razred

Savezna gimnazija Kurzwiese u Željeznu je 5. junija 2014. ljeta primila nagradu Mini-Metron za 2013. ljeto. Škola je dostati ovu kulturnu nagradu Hrvatskoga centra za svoj Hrvatski razred odnosno za projekte u vezi s učnjom hrvatskoga jezika.