Čemba odlikovala Dragutina Matišića

Općina Čemba je častila Dragutina Matišića za njegov angažman oko Tamburaškoga orkestra i zbora Čemba. Matišić je naime jur 20 ljet dugo muzički peljač i dirigent TOČ-a.

Dragutin Matišić

ORF

Dragutin Matišić pri koncerti TOČ-a koč-toč zagrabi i za gusle

Rodjeni Varaždinac je za TOČ komponirao prilično 100 jačak. To su bile narodne jačke, ali i šlageri i klasični kusići. Načelnik Werner Gabriel je Dragutinu Matišiću predao časnu povelju i ure.

Čemba časti Dragutina Matišića

TOČ

Dragutin Matušić s poveljom i urami...

Čemba časti Dragutina Matišića

TOČ

...pri svetačnosti u Čembi

Dragutin Matišić

ORF

20 ljet dugo muzički pelja čembanske tamburaše i pjevače

Dragutin Matišić

ORF

Dragutin Matišić