HKD razvio aplikaciju „Zajačimo si“

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) je čer, srijedu u zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu predstavilo kompjutorski app „Zajačimo si“. Ovom aplikacijom moru zainteresirani jačkari doprimiti najobljubljenije narodne jačke s teksti i notami na svoje mobilne telefone i tablet-kompjutore.

Inicijator projekta je Matthias Wagner od Kulturnoga društva. On je imao želju razviti nešto modernoga, ča nije pre veliko i ča nije pre malo i ča se more lako proširiti. Odluka je spala na knjigu aplikaciju obljubljene pjesmarice „Zajačimo si“.

Zajačimo si aplikacija

ORF

Inicijator projekta, Matthias Wagner

Činjenica da je knjiga „Zajačimo si“, ko su jur izdali u četvrtom izdanju. Ova aplikacija se more viditi kot peto izdanje i je sada dostupna kot aplikacija. To da je jako važan korak za HKD ali i za sva druga društva ka djelaju na temelju gradišćanskohrvatske kulture, je rekao Matthias Wagner.

Aplikacija prik Google Play ili Apple Store

Distribucija ove aplikacije ide prik Google Playa ili prik Apple Store-a. Ljudi, ki korišćavaju operacijski sistem Android, si prik Google Playa jur sada moru instalirati novu aplikaciju. Kod Apple-a je još u toku certifikacija, tako da more još nekoliko dani durati, dokle se app more skinuti na mobitel ili na iPad. Momentano je HKD implementirao samo one narodne jačke, kade su sigurni da ne kršu autorska prava. Dosadašnje 23 jačke su besplatne, a u dojdući tajedni kanu ponudu još nadopunjavati.

Zbor je jačio sa smartphoni i tableti

Pri prezentaciji Appa je zbor HKD-ejci jačio sa smartphoni i tablet-kompjutori u ruka pomoću aplikacije hrvatsku himnu, narodnu jačku „Čuda j´ rožić“ i „Za naš rastanak“ od Ferija Sučića.

U razvijanje Appa „Zajačimo si“ su investirali oko 250 djelatnih ur. Novi App je besplatan.

Link