Poplave zbog jake godine u sjeveru

Zbog jake godine subotu podvečer su morali u službu nekolika ognjobranska društva iz željezanskoga i matrštofskoga kotara. U oko šesti podvečer je počelo jako curiti. U oko pol ure je spalo prik 60 litrov vode na kvadratni metar. Pri pumpanju pivnic i čišćenja cest su pomagali ognjogasci iz Cogrštofa i Rasporka a i u Pajngrtu je bilo poteškoć.

Polag Mate Toblera, ognjobranca u Pajngrtu zemlja na lapti već nije mogla primiti vodu, tako da je voda splavila kaljuž i slamu na cestu. To je bilo u blizini krčme Franšic u smir Šundrofa. Dokle su ognjobranci čistili areal, su morali cestu zatvoriti ar je postojala pogibel za autovozače. I ognjobranci iz Šundrofa su čistili cestu, ka povezuje Pajngrt sa Šundrofom.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

U dvi pivnice da je dospila voda, ali to da nije bilo tako tragično je rekao Mate Tobler. Intervencija je durala oko pol drug ure.

Uzlopci pomagali u Merbišu

Ognjobranci Uzlop su isto imali intervenciju ali ne u domaćem selu. Oni su pomagali pri pumpanju vode u Merbišu. Zapravo su bili ognjogasci iz Uzlopa u Merbišu da bi čuvali ljude od ognja, u slučaju da bi zbusnuo pri predstavi operete. Pred predstavom je ali počelo jako curiti, tako da su glavni ulaz i mjesto za parkiranje bili pod vodom. Uzlopci su onda pumpali vodu. Pomagali su im i kolegi iz Merbiša, ali ovi su morali i djelati u selu, tako da su se simo tamo vozili je rekao Stalanić.

Nevrime sjeverno Gradišće

Ognjogasci Uzlop/Harald Naković

Ognjogasci Uzlop pri pumpanju vode

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Nevrime sjeverno Gradišće

Ognjogasci Uzlop/Harald Naković

Pumpali su oko jednu uru dugo

Nevrime sjeverno Gradišće

Ognjogasci Uzlop/Harald Naković

Ljudi da nisu bili u pogibeli

Predstavom su malo kašnje počeli

Vodu su pumpali od prilike jednu uru dugo, tako da su operetu mogli odigrati, ali oko pol ure kašnje nego predvidjeno. Iz Uzlopa je bilo 13 ognjobrancev u službi. Oni su ostali - kot dogovoreno - i cijelu predstavu. Pol ure po predstavi su se odvezli u Uzlop.