Uspješan hrvatski tečaj u Puli

49 sridnjoškolarov iz Gradišća se je subotu navečer vrnulo od jednotajednoga boravka u Hrvatskoj. Školari iz sridnjega i sjevernoga Gradišća su sudjelivali pri jezičnom tečaju Hrvatskoga kulturnoga društva. Tečaje hrvatskoga i gradišćanskoga jezika su peljale četire učiteljice.

Smješćeni su bili u hotelu a program se je odvijao na sveučilišnom kampusu. Ljetos je HKD po prvi put ov tečaj priredio u Puli. Polag organizatora Matthiasa Wagnera imaju na sveučilišnom kampusu idealnu infrastrukturu. „Ljetos ali još nij bilo moguće da prenoćujemo u študentskom domu, ali k ljetu se ufamo da će to biti tako“, je rekao Matthias Wagner.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Hrvatski tečaj Pula

HKD

Svi sudioniki jezičnoga tečaja u Puli

Dica su podiljena po jezičnoj kompetenciji

Težišće hrvatskoga tečaja leži na jeziku. Dica su bila podiljena u dvi velike grupe - u jednoj su se vježbala gradišćanskohrvatski, a u drugoj standardni hrvatski jezik. U ovi grupa su još bili podiljeni u podgrupe odvisno od jezične kompetencije. To je polag Wagnera „jako dobra prilika da se individualno bavi i sa slabijimi“.

Hrvatski tečaj Pula

HKD

Školari pri podučavanju u Puli

Školari su bili iz sjevera i sredine

Sudioniki tečaja su bili iz sjevernoga i sridnjega Gradišća. Iz juga se nigdor nije najavio. Wagner misli da je to zbog toga, jer se je u okviru 48 ur kontigent napunio, tako da već nisu mogli nikoga primiti. Tečaje su peljale četire učiteljice, naime Rita Jandrišić, Gertrude Vuković, Andrea Radoš i Vedrana Štefanić, ka je iz Pule. Andrea Radoš je takaj rodom iz Hrvatske. Dodatno su imali još šest mladih podvaračev sa sobom.

Uz učnju su upoznali grad i okolicu

Ljetošnji program tečaja je opet bio šarolik. U okviru podučavanja su dica peljala razgovore i intervjue s ljudi na cesti. Zvana toga su morali riješiti kviz. Uza to su bili na izletu na Brijuni, razgledali su grad Pulu i mogli su se kupati na različni plaža. Svaki dan su si skupa jačili, igrali i zabavljali. Zadnji večer su sudioniki predstavili posebno zavježbani program, ki je polag Wagnera bio na visokom nivou.

Hrvatski tečaj Pula

HKD

Pri razgledanju znamenitosti Pule

Hrvatsko kulturno društva uz jezični tečaj u Hrvatskoj priredjuje Hrvatski kemp i Hrvatski tajedan u Stinjaki.

Link: