Pilotna emisija iz 1988. ljeta

Prilikom 25. obljetnice postojanja od „Dobar dan Hrvati“ si morete u internetu pogledati prva petera izdanja magazina, ka su emitirana u aprilu 1989. ljeta. Po prvi put u javnosti kažemo i našu pilotnu emisiju, ka je producirana u decembru 1988. ljeta i sadržava neke snimke, od kih smo mislili da su zgubljene.

Pilotno izdanje od DDH u internetu

ORF

U pilotnoj emisiji kažemo prezentaciju dičje knjige „Gegci“ u ORF-študiju Željezno

Obdržana pripravna emisija iz decembra 1988.ljeta

Pri pripravi na štart od „Dobar dan Hrvati“ je Hrvatska redakcija producirala i neke pokusne emisije, takozvane pilote. Jedna od tih pilotnih emisijov, i to iz decembra 1988. ljeta, se je obdržala. Teme emisije, ka se nikada nije u javnosti pokazala, su slijedeće: općinski bilježniki su poiskali prvi tečaj za službeni jezik u kaštelu u Šuševu, našite tekice s hrvatskimi natpisi, nova koreografija Kolo Slavuja, nova dičja knjiga „Gegci“ i prezentacija singl-ploče Brujev „Tambure“ u bečanskom lokalu Makedonija.

Pilotno izdanje od DDH u internetu

ORF

Slika iz videoclipa „Tambure“, koga je s Bruji snimila Kristina Marold

Emisija sadržava prvi video-clip Gradišćanskih Hrvatov

Na koncu emisije se kaže video-clip, koga je Kristina Marold snimila s Bruji 1988. ljeta i ki je duga ljeta bio zgubljen u arhivu. Moderator pokusne emisije je Andrija Benčić, ki je na početku uz Kristinu Marold prezentirao „Dobar dan Hrvati“. Pokidob da u decembru 1988. ljeta još nije bilo hrvatskoga signationa, pilotna emisija počinje kot tadašnji „Burgenland heute“.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Dobar dan Hrvati 2. aprila 1989

Prva regularna emisija je krenula s jačkom, ku je predstavio zbor iz Nove Gore. Daljnje teme su bile: službeni jezik, matični ured u Pinkovcu, musical FF Company & Co u Kugi i seoske impresije iz Rorigljina, najvišega hrvatskoga sela u Gradišću.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Dobar dan Hrvati 9. aprila 1989. ljeta

Drugo izdanje od „Dobar dan Hrvati“ se je bavilo dizajnericom Anitom Stoišić, situacijom seljakov u Europskoj uniji, seljačkim sajmom u Gornjoj Pulji i s igrokazom kazališne grupe Cogrštof „Tri oci“. Seoske impresije na koncu su bile iz Bajngroba.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Dobar dan Hrvati 16. aprila 1989. ljeta

U tretoj emisiji smo portretirali undanskoga stolara Franju Krizmanića, ki je načinjao tambure, tematizirali smo politički raskoljeno selo Klimpuh, predstavili Trajštofku Klotildu Zemljak, ka je sastavljala kroniku sela i obitelji kot i plesačku grupu u glavnoj školi Veliki Borištof. Seoske impresije su bile iz Bijeloga Sela.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Dobar dan Hrvati 23. aprila 1989. ljeta

U četvrtoj emisiji smo portretirali keramičarku Anicu Košćan, a tematizirali smo seoske table i dvojezične natpise, ki su jur ončas postojali u neki seli. Po video-clipu Novih Fosilov su slijedile seoske impresija iz Čajte.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Dobar dan Hrvati 30. aprila 1989. ljeta

U petoj emisiji smo predstavili Limenu glazbu Cindrof, trajštofskoga naivnoga slikara Franca Šimetića, pečenje kruha i začarano otpodne u Kugi, a seoske impresije su bile iz Gerištofa.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Pregled o aktualnom programu od „Dobar dan Hrvati“ morete najti ovde.