Otvorili su izložbu „Zemlja u boju“

Prilikom stovete obljetnice Prvoga svitskoga boja su čer u Zemaljskom muzeju Željezna otvorili izložbu s naslovom „Zemlja u boju - med rovi i domaćim frontom“. Ona kaže uz političke, ekonomske i društvene posljedice boja, sudbinu pojedincev i nevolju ljudi ovoga kraja. Izloženo je uz drugo i 300 eksponatov od privatnikov.

Izložba o Prvom svitskom boju

ORF

Ljudi su u prvom redu stavili na raspolaganje pisma, karte, fotografije i različne spomenslike. Povjesničar Šandor Horvath, kustos Savaria muzeja u Sambotelu, je sudjelivao pri izložbi u Željeznu. On veli o eksponati:

Povjesničar Šandor Horvath

ORF

Šandor Horvath je i stručnjak za Prvi svitski boj

Posebna izložba „Zemlja u boju. Med rovi i domaćim frontom“ u Zemaljskom muzeju u Željeznu je otvorena do 11. novembra. Uz izložbu su sastavili i popratni katalog s nekimi članki Gradišćanskih Hrvatov.

Link: