Dva hrvatski jezični tečaji u Puli

U ljetni prazniki ćedu u Puli prirediti dva tečaje hrvatskoga jezika. Hrvatsko kulturno društvo će premjestiti svoj dosadašnji jezični tečaj, koga je držao u Splitu na sveučilišni kampus u Puli. Uzrok za to je po riči Matthiasa Wagner, društvenoga sekretara, da prilike u pogledu na podvaranje dice u Puli znatno bolje odgovaraju.

Na istom kampusu ćedu u juliju prirediti i tritajedni tečaj hrvatskoga i nimškoga jezika za študente, koga će u aprilu raspisati Stručna visoka škola Gradišće. Kot je rekao Matthias Wagner se tečaji tandem-učnje študentov iz Hrvatske i Austrije dobro podupiraju, tako da je niska cijena, u koj je sve inkludirano, jako dobra ponuda za študente. Tečaji su otvoreni za sve študente, tako Wagner.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Studenstki dom u Puli

HKD

Študentski dom u Puli

Tri tajedni u Puli ćedu stati oko 350 eurov

Ljetnu školu za austrijanske i hrvatske študente ćedu prirediti od 6.do 26. julija u Puli. Študenti ćedu za boravak od trih tajedan morati platiti med 300 i 350 eurov. Sve drugo će pokriti austrijansko ministarstvo za obrazovanje. Najave su moguće na Stručnoj visokoj školi Gradišće i kod Hrvatskoga kulturnoga društva, je rekao Wagner.

Hrvatsko kulturno društvo će isto u juliju u Puli organizirati jezični tečaj za sridnjoškolce.