Izašao je Hrvatski iseljenički zbornik 2014

Hrvatska matica iseljenikov je izdala Hrvatski iseljenički zbornik za 2014. ljeto. Knjiga u tri jeziki, i to po hrvatsku, englesku i španjolsku daje pregled o situaciji hrvatskih iseljenikov u cijelom svitu.

Slavistica Zorka Kinda-Berlaković u članku opisuje razvojni put književnoga jezika gradišćanskih Hrvatov do regionalnoga hrvatskoga standardnoga jezika.

Zbornik iseljenikov

ORF

Hrvatski iseljenički zbornik 2014 ...

Zbornik iseljenikov

ORF

... na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku...

Zbornik iseljenikov

ORF

...daje pregled o situaciji hrvatskih iseljenikov

Zbornik sadržava i članke o lajnskom pristupu Hrvatske Europskoj uniji. Glavna urednica Hrvatskoga iseljeničkoga zbornika je Vesna Kukavica.