Gradišćanski Hrvati i Prvi svitski boj

U Hrvatskom centru u Beču su srijedu navečer pozvali na razgovor s Nikolom Benčićem. Prilikom 100. obljetnice početka Prvoga svitskoga boja je povjesničar govorio o tom boju i njegovi posljedica za gradišćanske Hrvate. Priredbu su organizrali Hrvatski centar u Beču i HKD Napredak.

Tokom boja da su ukinute prethodno dobre veze med Hrvati u zapadnoj Ugarskoj i Hrvati na jugu, veli Nikola Benčić. Pred Prvim svitskim bojem su Mihovil Naković i Martin Borenić imali intenzivnu korespondenciju s etnografom i povjesničarom za muziku, Franjo Kuhačem.

Političke veze nisu postojale

Gradišćanski Hrvati da se nisu identificirali s Hrvati na jugu ni u jeziku ni u mentalitetu, ovako povjesničar Benčić. I Hrvatska da se politički nije zanimala za zapadnougarske Hrvate, iako su živili praktično u istoj državi.

Izmjena počela je na privatnu inicijatviu

Veća kulturna izmjena krenula je stoprv pred Prvim svitskim bojem, kad je Borenić započeo sudjelivati sa zagrebačkim Kaptolom. Neki Gradišćanci iz Pajngrta, Cogrštofa i Koljnofa su pohadjali gimnaziju i študirali u Zagrebu. Prvi svitski boj je ov razvitak naglo prekinuo. Stoprv po Drugom svitskom boju je Hrvatska matica iseljenika počela sudjelivati s gradišćanskimi Hrvati.

Petar Tyran i Nikola Benčić

Tyran

Petar Tyran u razgovoru s Nikolom Benčićem

Publika u Hrvatskom centru

Tyran

Publika u Hrvatskom centru

Nikola Benčić

Tyran

Nikola Benčić

Gradišćanski Hrvati podiljeni na tri države

Za Hrvate u zapadnoj Ugarskoj je Prvi svitski boj imao jako negativnu posljedicu. Ionako slabo narodno tijelo je razdrobljeno: najveći dio Hrvatov je pripadao Austriji, manji dio je došao k Ugarskoj a najmanji dio k Slovačkoj. Kulturne i jezične veze su od Prvoga svitskoga boja onemogućene. Stprov kad su se 1989. ljeta otvorile granice su Gradišćanski Hrvati opet počeli medjusobno komunicirati, ovako Benčić.