U Čembi gaju stari predbožićni običaj

Jur prik pol stoljeća u Čembi gaju vjerski običaj iskanja noćišća. Po staroj tradiciji se devet dani pred Božići počne iskati noćišće za Blaženu divicu Mariju. Marijina štatua svaki dan putuje u drugu obitelj u Čembi.

O ovom običaju veli Elfriede Krausler, da je ovo jako obljubljena božićna navada i da si Marijinu štatuu ljudi rado zamu u svoj stan. Svaka obitelj, ka ima Mariju prik noći doma moli skupno pred Marijom. Na tu skupnu molitivu su pozvani i susjedi kot i prijateli. Ta božićni običaj da vjernikom dava ufanja i moć za dojduće ljeto, tako Elfriede Krausler.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Po skupnoj molitvi se otpravu opet na put

Po skupnoj molitvi očenašev i litanije žene molu za sve pokojne, za familiju i za mir svita. Onda se jači i za tim slijedi oproštajna molitva. U prošeciji se vjerniki otpravu u drugi stan. Svi ki su ljetos nazoči su u toku desetljeć jur većkrat primili Blaženu divicu Mariju u svojem stanu.

Danas pandiljak navečer ćedu štatuu Blažene divice Marije vratiti u farsku crikvu, kade će ona ostati do dojdućega adventa.