Pjesmarica „iz štokavskoga vrtljaca“

U Stanu narodne kulture u Gornji Šica su čer, nedilju, predstavili pjesmaricu s naslovom „iz štokavskoga vrtljaca ... gradišćanskohrvatske narodne jačke iz štokavske krajine okolo Čajte“. Zbirka sadržava jačke, ke je u projdući dvoji desetljeći sabrao muzički peljač folklornoga ansambla Štokavcev, Ronald Šubošić.

Kot je rekla predsjednica Štokavcev, Melanie Balasković, je ideja za vlašću pjesmaricu jur stara a sada da su ju u okviru inicijative „Gradišće jači“ ostvarili:

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

prezentacija pjesmarice

ORF

Nova pjesmarica Štokavcev sadržava jačke i melodije

Poglavlja imaju različne farbe

Jačke su podiljene po sadržaju na domoljubne, vojničke ili katanske, vinske- šaljive i žetvene jačke, dičinje, crikvene jačke i tance. Na početku svakoga poglavlja stoji fotografija. Zvana toga su markiranja odredjenom farbom.

Svaka jačka je predstavljena notnim zapisom prvoga glasa i tekstom, a u spomenutom dolnjem rubu se najde sažetak teksta u nimškom prevodu.

Moguć je daljnji broj pjesmarice

Pjesmarica ima opseg od 180 strani i sadržava 131 jačku ali pokidob da „još čuda u ladici leži“ je moguće, da izdaju i drugu, je rekla predsjednica. Pjesmarica je mišljena za sve zainteresirane, morebit da ju i druga društva upotribu, tako Balasković.

Pjesmarica se more nabaviti kod izdavačev, kod folklornoga ansambla južnogradišćanskih Hrvatov Štokavci u Čajti i Gradišćanskoga zavoda za narodne jačke u Gornji Šica. Ona stoji 20 eurov.