Časni znak za Mirka Valentića

Zemlja Gradišće je ov tajedan u Zagrebu povjesničaru dr. Mirki Valentiću predala Časni znak zemlje Gradišće. Odlikovanje je na austrijanskom veleposlanstvu predala veleposlanica Andrea Ikić-Böhm uz generalnu sekretaricu Ureda gradišćanske zemaljske vlade Moniku Lämmermayr i vladinoga nadsavjetnika Riharda Vlašića.

Mirko Valentić je špecijalist za Vojnu krajinu i Gradišćanske Hrvate. Početkom sedamdesetih ljet zadnjega stoljeća je sastavio izložbu o Gradišćanski Hrvati u Zagrebu, ka se je pak kazala i u Gradišću.

izložba u Zagrebu

ORF

Izložba o Gradišćanski Hrvati je putovala kroz hrvatske varoše od Zagreba do Šibenika

Mirko Valentić

ORF

Mirko Valentić je jedan od peljajućih stručnjakov za povijest Gradišćanskih Hrvatov

Mnogi projekti u vezi s Gradišćanskimi Hrvati

Autor je knjige o Gradišćanski Hrvati od XVI st. do danas (Zagreb 1970.), urednik je knjige Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati (Čakavski savor 1972.) autora Martina Meršića mladjega i skupa sa Zvanom Črnjom i Nikolom Benčićem je uredio monografiju Gradišćanski Hrvati (Čakavski sabor 1973.).

knjiga

ORF

Monografija o Gradišćanski Hrvati ka je izašla uz izložbu u Zagrebu

katalog izložbe

ORF

Katalog za izložbu o Gradišćanski Hrvati u Željeznu...

novine

ORF

...o koj su opširno pisale Hrvatske novine

Pokrenuo je i mnoge druge projekte vezane uz gradišćanskohrvatsku tematiku. Mirko Valentić je lani svečevao svoj 80. rodjendan. On je od 1991. ljeta početo peljao Inistitut za suvrimenu povijest u Zagrebu.