Slike od Dana mladine 2013 u Bandolu

Projdući vikend je Vlahija bila centar gradićanskohrvatske mladine. Tri dane dugo su se mladi ljudi zabavljali pri različni koncerti, športski naticanji, izložba i folklorni predstava. U slijedećem smo pripravili opširnu galeriju slik s nekimi impresijami od 41. Dana mladine u Bandolu.

Predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba Konstantin Vlašić je po završetku festivala jako pozitivno bilancirao trodnevnu priredbu.

Od nastupa Prljavoga kazališta subotu navečer postoji posebna galerija slik, ku morete najti ovde.

Jubilarni 40. Dan mladine je lani održan od 7. do 9. septembra u Trajštofu.