Dan mladine 2013 - Galerija slik Prljavo kazalište

Folklornim otpodnevom je nedilju završio Dan mladine 2013 u Bandolu. Tri dane dugo je hrvatska mladina iz Gradišće, Beča, Ugarske i Slovačke svečevala najveću feštu Hrvatskoga akademskoga kluba, ku su ljetos organizirali skupa s Mladinom Vlahija. Ovde morete najti galeriju slik koncerta Prljavoga kazališta subotu navečer.

Opširno izvještavanje o ljetošnjem Danu mladine i dodatnu galeriju slik pripravljamo za zutra pandiljak.

Dan mladine 2013 u Bandolu je počeo prošli petak dičjim otpodnevom i svetačnim otvoranjem u općinskom stanu Bandola.