Ivan Mušković bi svečevao 165. rodjendan

28. augusta 1848. ljeta se je u Velikom Borištofu narodio Ivan Mušković. U Juri je zaredjen za duhovnika. Kapelan je bio u različni seli, tako i u Velikom Borištofu. 1876. ljeta je došao kot farnik u Hrvatski Židan, kade je službovao 54 ljeta dugo.

Rodjendan Ivan Mušković

ORF

Spomenploča Ivanu Muškoviću u farskoj crikvi u Hrvatskom Židanu

Martin Meršić stariji je Ivana Muškovića karakterizirao kot najučnijega slavista svojega vrimena, ki je govorio mnoge slavenske jezike. Gradišćanskohrvatski jezik je farnik Mušković skupa s ondašnjimi intelektualci kanio reformirati i standardizirati. Zalagao se je da se upelja pravopis hrvatskoga jezikoslovca Ljudevita Gaja, ki je stvorio novu grafiju za hrvatske slove kot su to č, ć, š ili ž.

Reformirao i standardizirao gradišćanskohrvatski jezik

Ivan Mušković je pod pseudonimom „Plet“ pisao članke za tajednik „Naše novine“. U „kalendaru svete familije“, čiji član uredničtva je bio, se je bavio vjerskom tematikom. U kalendaru, ki je bio jako obljubljen kod ljudi, je pisao članke o sveci. Zvana toga je izdao i dvi knjižice o žitku svecev. S Miloradićem i drugimi suradniki je Ivan Mušković prevodio iz ugarskoga školske knjige za vjeronauk.

Rodjendan Ivan Mušković

ORF

U sklopu sa strujanji svojega časa se je Mušković bavio i društvenim razvitkom

Štefan Dumović naredno našao Muškovićev rukopis

Sadašnji farnik Židana Štefan Dumović je našao pred par ljeti knjigu pjesam, čiji rukopis kaže, da je naredno Ivan Mušković autor tih pjesam. U crikvi Hrvatskoga Židana danas spominje tabla ispod prodikaonice na pokojnoga pjesnika, književnika i farnika Ivana Muškovića. Na ovom mjestu je pred očima vjernikov umro 31. augustuša 1930. ljeta pri prodiki. Pokopan je uz crikvu, na seoskom cimitoru u Hrvatskom Židanu.