Kotrigi prvoga Savjeta za Hrvate

Savezno kancelarstvo je na temelju Zakona o narodni grupa iz 1976. ljeta imenovao 24 zastupnike gradišćanskih Hrvatov, ki neka mu tanaču u pitanji, ka stoju u vezi s Hrvati u Gradišću i Beču. To je po prvi put Kancelarstvo djelalo 1983. ljeta.

Prvi Savjet za hrvatsku narodnu grupu se je konstituirao 3. augusta 1983. ljeta, a mandat mu je istekao po četiri ljeti, 2. augusta 1987. ljeta.

Volksgruppenbeirat Kroaten 1993

ORF

Konstituirajuća sjednica Savjeta, pri koj su sudjelivali i savezni političari

Kotrigi prvoga Savjeta za hrvatsku narodnu grupu 1993:

 • mag. Zaltka Gieler (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
 • dr. Valentin Grandić (HKD)
 • Jelka Perušić (HKD) od jeseni 1996 Jandre Palatin
 • Mirko Berlaković (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo)
 • Franjo Schruiff (HAK – Hrvatski akademski klub) od oktobra 1993. Manfred Čenar
 • Franjo Palković (HGKD - Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču) od decembra 1995. dr. Gerlinda Stern-Pauer
 • Martin Ivančić (HKDC - Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
 • dr. Rudi Tomšić (HKDC)
 • Edita Mühlgaszner (HNVŠ - Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
 • Toni Berlaković (Zora - Društvo hrvatskih pedagogov)
 • Štefan Pavetić (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov) od jeseni 1995. Leo Radaković
 • Walter Prior (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)
 • Norbert Daraboš (SPÖ - Socijaldemokratska stranka)
 • Fred Grandić (SPÖ)
 • Ernst Piller (SPÖ)
 • Ivan Šutrić (SPÖ)
 • Alfred Vuković (SPÖ).
 • inž. Niki Berlaković (ÖVP - Narodna stranka)
 • Demeter Kancz (ÖVP)
 • Leo Radaković (ÖVP), od 1995 Štefan Mikula (ÖVP)
 • Mate Fric (ÖVP)
 • Belo Rešetar (ÖVP)
 • mag. dr. Egid Žifković (Crikva)
 • Joško Palković (Crikva) od 1996. Branko Kornfeind
Volksgruppenbeirat Kroaten 1993

ORF

Sjednicu su otvorili ondašnji kancelar Franz Vranitzky i zemaljski poglavar Karl Stix

Minjanje predsjednika

Pri prvoj sjednici je Savjet izdjelao poslovni red i zaključio, da ćedu svako ljeto minjati predsjednika. Iz toga se je pak rodilo rješenje da je Martin Ivančić do sada bio svenek predsjednik ili potpredsjednik, a na drugu stran su to bili zastupniki Hrvatskoga kulturnoga društva ili Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov.

Predsjedniki i potpredsjedniki 1. Savjeta

 • od 3.8.1993. mag. Zlatka Gieler i Martin Ivančić
 • od 27.9.1994. Martin Ivančić i Štefan Pavetić
 • od 26.9.1995. Leo Radaković i Martin Ivančić
 • od 25.9.1996. Martin Ivančić i Leo Radaković

Broj sjednic

 • 16 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
 • 1 skupna sjednica svih 6 Savjetov
 • 28 sjednic djelatnih grup i pododborov