Nove internet-stranice narodnih grup

Internet-stranica Hrvatske redakcije ORF-a se predstavlja u novom obliku. Devet ljet po zadnjem obnovljenju je ORF prilagodio internet-ponudu za narodne grupe današnjemu tehničkomu i vizualnomu standardu.

Glavna farba nove stranice je plava, a dizajn se orijentira po televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati. Proširena je i ponuda audio- i video-programov, veli peljač ORF-redakcije za narodne grupe, Fred Hergović. Tim će nova stranica nastati platforma za sve produkte Hrvatske redakcije od svakidanjih radio-magazinov prik televizijske emisije Dobar dan Hrvati do većjezičnoga televizijskoga magazina Servus Szia Zdravo Del tuha.

Nova je i ponuda, da će se moć poslušati večernji hrvatski žurnal u internetu. Hrvatski žurnal će se svaki dan aktualizirati, a druge radio-emisije se moru poslušati jedan tajedan dugo.

Link: