Tečaj za kovanje u Čembi

Kulturno društvo Čemba se angažira za to, da oživi nekadašnje običaje u selu. Od danas priredjuju tečaj, pri kom se zainteresirani ljudi moru naučiti kako se je prije kovalo.

Najavilo se je do sada sedam ljudi iz Čembe. Tečaj kovanja priredjuje Kulturno društvo Čemba skupa s Narodnom visokom školom gradišćanskih Hrvatov.

Kovač

ORF

Nažiganje ugljena u staroj kovaonici

Bivši kovač kaže kako se kuje

Kovač i bravar u mirovini kaže sudionikom tečaja, kako se zakuri ugljen, kako se tali željezo i kako se kuje, veli Ferdinand Mühlgaszner, predsjednik Kulturnoga društva o cilju trodnevnoga kurza. Predvidjen je drugi tečaj za one Čembance, ki živu u Beču i ga moru pohoditi samo na vikend.

Nakovanj

ORF

Kovač kuje vruće željezo

Kovaonica

ORF

Stara kovaonica u Čembi

Lani su otvorili pregradjenu kovaonicu i muzej kot turističku atrakciju. Polag Ferdinanda Mühlgasznera im se još nije ugodalo privući čuda turistov. Ali oni da kanu s posebnim programom dostignuti, da se već ljudi interesira za muzej i kovaonicu. Kulturno društvo Čemba će zvana toga dojduću subotu prirediti skoro pozabljeni mulatság pred seoskim kiritofom.