Překladatelská soutěž Cena Susanny Roth

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 6. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth. Do soutěže se mohou zapojit začínající zahraniční překladatelé z českého jazyka. Cílem soutěže je podpora zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako šíření české literatury v zahraničí.

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 15 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2017 do listopadu 2018 v České republice, kterou vybrala odborná porota v ČR, nominovaná ČC a ČLC.

Termíny
Uzávěrka pro zaslání překladů | 31. března 2019
Zveřejnění výsledků | do 15. května 2019

Pobyt oceněných překladatelů v ČR | léto/podzim 2019

Kontaktní osoba pro Vídeň |
Michael Černoch, PR & produkce & koordinace programu, České centrum Vídeň
E: cernoch@czech.cz

V každém teritoriu působení ČCZ či Zastupitelského úřadu (ZÚ), které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot. Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

Cena pro vítězky/vítěze

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném bohemistickém semináři s doprovodným programem. Výjezdu se zúčastní výherci ze všech 12 zemí.

Anna Cima

Petr Horký

Anna Cima

„Probudím se na Šibuji“ | Text k překladu

Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Anny Cimy Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka, 2018). Soutěžním textem k překladu jsou kapitoly 16-19 z třetí části knihy (str. 83-95) o rozsahu cca 12 normostran.

Zadání a podmínky účasti

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu. Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2019 na e-mailovou adresu ccwien@czech.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

Link

Cena Susanny Roth 2019 | Výzva k účasti na překladatelské soutěži | České centrum Vídeň