50 let od oběti Jana Palacha | V Praze se za něj držela mše

V Praze se uskutečnila vzpomínková mše za Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze a o tři dny později zemřel. Student filozofické fakulty se svým činem snažil probudit Čechoslováky z letargie po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a přimět ho k odporu proti nastupující normalizaci.

Mši sloužil katolický kněz Tomáš Halík v kostele Nejsvětějšího Salvátora. „Student Jan se svým činem stal absolutním světlem, které mělo v tom šeru polopravd a iluzí osvětlit pravdu o nás samotných,“ řekl Halík. Palach ukázal, že pravda váží víc než život, doplnil. „Nezmařil vlastní život, ale daroval ho, aby si lidé uvědomili cenu pravdy a svobody,“ uvedl.

Jan Palach

Jaroslav Kučera

Kněz Halík připomenul, že Palach svým činem bojoval proti rezignaci českého národa a proti vládnoucímu komunistickému režimu, který se snažil odstranit pozůstatky pražského jara.

Výročí Palachova činu připomene tento týden řada vzpomínkových akcí po celé České republice. V pražském Karolinu například dnes zástupci Univerzity Karlovy odhalili pamětní dlaždici Jana Palacha. Na dlaždici je uvedeno jeho jméno, datum narození, sebeupálení a smrti. Dlaždice je na místě, kde stála v roce 1969 rakev s Palachovými ostatky. Návštěvníci k ní dnes mohli klást svíčky.

Jan Palach

Český rozhlas

Palachův čin si získal pozornost veřejnosti i v zahraničí, zejména v Itálii a Francii, kde uctili jeho památku použitím jeho jména v názvech míst a ulic. Po Palachově ulici se lidé mohou projít ve francouzském Angers, Nantes, Rennes, Remeši nebo v Gignas-la-Nerthe kousek za Marseille. „Protest měl v zahraničí ohlas. Dá se říct, že nejvýraznější památku zanechal v Itálii, kde byl v roce 1970 v Římě odhalen první památník,“ přiblížil historik Petr Blažek.

Poctu studentovi filozofie Univerzity Karlovy vyjádřily i další evropské státy. Palachova ulice je dnes k vidění v Polsku, Nizozemsku, Německu, Bulharsku nebo Velké Británii. Pomník Jana Palacha pak nechaly radnice vystavět v Londýně, Lucemburku, švýcarském Vevey nebo Bruselu.

Jan Palach

Přemysl Hnilička

„Ty ohlasy byly velké i proto, že se v Itálii, ve Vatikánu vyslovil papež Pavel VI. k činu Jana Palacha a vyjádřil úctu k odvaze a oběti mladého člověka, byť v tom prohlášení nemohl souhlasit s tou formou,“ přiblížil původ Palachovy popularity v Itálii Blažek.

Ani nyní, padesát let poté, nezůstává obět Jana Palacha bez povšimnutí. Zahraniční agentury vzpomínají jeho jméno a ani program pro Čechy ve Vídni nezůstává pozadu. Vídeňský program připomínající Jana Palacha shrnuje náš dřívější článek z 13.1.2019.

Link

13.1.2019 | Leden a únor se vzpomínkou na Jana Palacha

16.1.2017 | Od oběti Jana Palacha uplynulo 48 let

Text dopisu, který Jan Palach zanechal v aktovce na místě svého činu

"Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň. Naše požadavky jsou:

Okamžité zrušení cenzury
Zákaz rozšiřování Zpráv

Pakliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevystoupí- li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně.

Pochodeň č. 1

P. S. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej."