Třaskavá inscenace v Schubert Theater | Fragment Marie

Dialog herečky s loutkou. Rozhovor matky s dcerou. Monolog sama se sebou. Nebo taky brilantní představení vídeňského Schubertova divadla, které se specializuje na loutkoherectví. To všechno je představení řecko-rakouského autora Fragment z Marie.

Aristoteles Chaitidis napsal tento kus ve své mateřštině - řečtině. Inspiroval se jednoduchým novinovým článkem. To, jak ale s materiálem naložil, se jednoduchosti vyhýbá obloukem.

To, co divák nevidí a ani ze začátku neví, jen tak postupně začíná tušit, je, že na konci je jedna mrtvá mladá dívka. Její matka se v rozhovoru s podobiznou mrtvého manžela vyzpovídává ze vztahu k ní, klade si otázky, ale také přiznává, že být matkou ji nikdy nijak zvlášť neimponovalo.

Marie-Fragment

Schubert Theater

Pomalu rozehrávaný divadelní kus diváka vtáhne, ať už to je sílou a přímostí vyřčených slov nebo minimalistickým aranžmá, ve kterém se naplno nechává prostor herectví jediné představitelky obou hlavních postav. Nelze opomenout šikovně ztvárněné a odzbrojující interakce herečky a samotné loutky. Matka s dcerou najednou přechází do přímého rozhovoru, o vteřinu později už se zase každá zvlášť vyzpovídává ze svého neštěstí, které je navzájem očividně propojené, přesto jinak prožívané, odůvodněné a nepochopené.

Nejsilněji v této hře zazní dvě velmi jednoduché myšlenky, které ale v kontextu s tragickým vyústěním, silně rezonují. „Nikdo se dobrovolně nerozhodne být nešťastným“, říká z počátku hry herečka Aleksandra Čorovič, jako dcera Marie.

Autor divadelní hry Aristoteles Chaitidis (Audio je německy):

„Být šťastný není jedna z možností. Je to dar. Ale onen dar je slepě rozdáván. Od boha, který je příliš starý a příliš unavený, aby se mohl blíže podívat,“ oponuje za nějaký čas postava matky a pokračuje: „Ostatní matky mají jiné starosti a všechny říkají, že chápou vaši bolest, protože jsou taky matkami, ale to není pravda. My všechny jsme svým způsobem se svými dětmi samy.“

Marie-Fragment

Schubert Theater

Autor hry Aristoteles Chaitidis a herečka v obou hlavních rolích Aleksandra Čorovič mluví o svém náhledu na hru Fragment z Marie:

Režisér představení Aristoteles Chaitidis se nejprve pozastavuje nad tím, že by se jednalo jen o téma vztahu matky s dcerou, považuje svůj kus spíše za monolog o vzpomínkách a traumatu, ale zároveň dodává, že ve hře Marie-Fragment je možné vidět mnoho rovin a způsobů interpretace. „Je pro mě zásadní, aby to všechno bylo na povrchu dobře přístupné a pochopitelné, ale zároveň, aby pod tím povrchem bylo mnoho dalších významových vrstev,“ zapáleně vysvětluje divadelní autor.

Představení Marie-Fragment bude Schubertovo divadlo Vídeň znovu uvádět v únoru roku 2019. V hlavní roli přesvědčí Aleksandra Čorovič. Schubert Theater – Das Puppentheater für Erwachsene.

Tereza Chaloupková