České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 9. prosince 2018 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

Česko-slovenský národnostní magazín „České ozvěny | Slovenské Ozveny“ Vás na konci roku zavede na dvě výjimečné výstavy, nesoucí s sebou silná poselství. Čeká na Vás také obsáhlejší reportáž o boji za mateřské jazyky národnostních skupin.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 09.12.2018

Karl Hanzl zum Volksgruppengesetz

ORF | yvonne strujic-erdost

Karel Hanzl | předseda Školského spolku Komenský

Souboj o mateřský jazyk | Na čem zákon ztroskotává

Mezitím, co se vídeňské národnostní skupiny dlouho zasazovaly za školský menšinový zákon ve Vídni, spolkové země, jejichž jazyky národnostních skupin by tento zákon měl chránit, bojovaly s uplatňováním v praxi. Vídni a ani Hradsku/Burgenlandu se zatím nepodařilo vybudovat stabilní podmínky pro svou jazykovou a kulturní rozmanitost. Přitom někteří angažovaní experti drží potřebný materiál už dlouho ve svých rukou a snaží se jeho citlivé zavedení do existujících společenských a vzdělávacích struktur.

Pavel Rodt zum Volksgruppengesetz

ORF | yvonne strujic-erdost

Pavel Rodt | předseda Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku

Ausstellung Das Herz so schwer wie Blei

orf | pavla rašnerová

České Ozvěny | Slovenské Ozveny
9.12.2018 | 13:05 hod. | ORF2 Wien
Livestream

Umění a odpor v terezínském ghettu

Dále na Vás čeká příspěvek z výstavy „Das Herz so schwer wie Blei“ ve Volkskundemuseum. Představuje umělecké grafiky a malby, vytvořené v letech 1941-45 v terezínském ghettu. Skze díla promlouvají nejen dospělí, ale i děti. Jejich očima tak můžete spatřit skutečnou nezkreslenou realitu nelidského utrpení v ghettu nebo i sny a vzpomínky, ale také naději, že tato zvěrstva, páchaná na nevinných lidech, jednou skončí.

V. Blodig und Helga Pollak-Kinsky

orf | pavla rašnerová

Pamětnice Helga Pollak-Kinsky a Vojtěch Blodig z Památníku Terezín

Příběh jedné fotografie | Muž s odhalenou hrudí

Snímky Ladislava Bielika ze srpna 1968 z Bratislavy zavítaly do výstavních prostor Slovenského institutu ve Vídni. Název výstavy odkazuje na Bielikovu ikonickou fotografii, zachytávající Emila Gallu, který stojí na Šafárikově náměstí v Bratislavě před tankem s odhalenou hrudí. Tento moment z 21. srpna 1968, zvěčněný fotografem Bielikem, se stal symbolem nesouhlasu Slovenek a Slováků s blížící se okupací.

Muž s odhalenou hrudí

Camera Obskura

Ladislav Bielik | Muž s odhalenou hrudí, 26. srpna 1968 v Bratislavě

Artikel auf Deutsch | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 9. Dezember 2018 | um 13:05 Uhr | ORF 2 Wien

Link

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14. října 2018 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň