Oslavy při příležitosti založení nakladatelství Kētos

Nově vzniklé nakladatelství Kétos, zaměřující se „na poetické překlady dobrodružné poezie a překlad poetických dobrodružných románů“, se představí v pátek ve vídeňském Literaturhaus. Poté se bude pokračovat v podniku Nachtasyl.

Kdy | pá, 30. listopadu, 18:00 hod.
Kde | Literaturhaus Wien
Zieglergasse 26a, 1070 Vídeň

Zuzana Lazarová

Jan Hora

Básnířka Zuzana Lazarová

V rámci prezentace nakladatelství vystoupí autoři Zuzana Lazarová, J. H. Krchovský, Ondřej Cikán a mnozí další. Kromě představení samotného nakladatelství se bude konat společný křest vydaných knih. Moderuje redaktor Anatol Vitouch.

Kētos ist ein neuer Verlag
Das Kētos ist das Ungeheuer der Musen.
Das Kētos bringt Abenteuerpoesie und
poetische Abenteuerromane heraus
und beginnt mit vier Büchern:
Mumie auf Reisen, Das eiserne Hemd, Daphnis und Chloë und Valerie und die Woche der Wunder

Kdy | pá, 30. listopadu, 21:00 hod.
Kde | Nachtasyl
Stumpergasse 53-55, 1060 Vídeň

Dále bude program pokračovat koncerty Bands Krch-off a dua Andrej Polanský wtf Emül Langman v podniku Nachtasyl.

J. H. Krchovský

privat

Básník a hudebník J. H. Krchovský

Linky