Přednáška „Zwischen Philo- und Antisemitismus? Juden in der tschechischen Literatur“

Institut slavistiky Vídeňské univerzity pořádá koncem listopadu sérii přednášek hostujících přednášejících, zaměřenou na českou kulturu a přístupnou také veřejnosti. Jednou z nich bude i příspěvek Jiřího Holého z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kdy | čtvrtek, 29. listopadu, 9:45 hod.
Kde | Seminarraum 5, Universitätscampus
Hof 3, Spitalgasse 2, 1090 Vídeň

Dalšími přednáškami, na které se můžete těšit, jsou Vlastní životopis Karla IV. s přednášejícím z Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Daliborem Turečkem a
On the word order of the enclitic pronominal forms „mi, ti, si, ho, mu“ in the Bible of Kralice | 1579-1594, na které z Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity promluví Olga Navrátilová a Pavel Kosek a z katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity Radek Čech.

Linky