Údajný démon kníže Metternich

To, proč je například ještě i dnes často nazýván démonem Rakouska a Evropy nebo to, jaký byl jeho vztah k českému obyvatelstvu a jak vypadaly jeho politické idee, se dozvíte v dnešním vysílání Rádia Dráťák od historika Miroslava Šedivého, renomovaného znalce metternichovské látky.

On demand | Rádio Dráťák | 12.11.2018

Rádio Dráťák Magazín

12.11.2018 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Naše redakce české národnostní skupiny ve Vídni se v půlce října vydala do Českého centra, aby zjistila odpovědi na dříve zmíněné otázky, které se okolo osobnosti kancléře Metternicha vznášejí. Potkali jsme se s Miroslavem Šedivým v podvečer výstavy, taktéž se věnující tomuto politikovi. Šedivý na druhý den vedl přednášku na téma „Der Dämon Österreichs und Europas? Metternich in der Geschichtsschreibung“ v rámci kolokvia „Metternich – tvůrce evropského míru“. Tento projekt byl součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Miroslav Šedivý

orf | pavla rašnerová

Miroslav Šedivý | Západočeská univerzita v Plzni, katedra historických věd

Metternichova spojitost s Čechy

Rakouský šlechtic, politik a diplomat Klemens Wenzel von Metternich jistě neodmyslitelně patří k osobnostem 19. století, které psaly evropské dějiny a byly v centru politického dění. Jeho život je velmi úzce spjat i s českými zeměmi, jak potvrzuje i historik Šedivý: „Ještě více než s Moravou je spojen s Čechami, protože zde vlastnil dvě panství - Kynžvart a Plasy. Metternich byl toho názoru, že národy stejně jako státy by měly mít stejná práva. Přistupoval jak k Čechům, tak Němcům na svém plaském panství úplně stejně. Obě dvě etnika se těšila stejným právům. Metternich i zde předběhl svou dobu - žádosti, ale i soudy probíhaly dvojjazyčně.“

Na panstvích Metternicha žili také Židé, jaký k nim měl vztah?

Ausstellung Metternich

orf | pavla rašnerová

Výstava o knížeti v Českém centru

Ne/láska vůči knížeti

O propojení s českými zeměmi nepochybně mnozí vědí. To, že jeho jméno utkvělo Čechům v paměti negativně neoprávněně, objasňuje historik Miroslav Šedivý, dnešní z hostů Rádia Dráťák: „Vztah obyvatel českých zemí se vůči Metternichovi vyvíjel. Samozřejmě na začátku byl ten vztah velmi pozitivní, v době konání Vídeňského kongresu v letech 1814-15. Tehdy byl vnímám jako někdo, kdo pomohl obnovit mír v Evropě, porazit Napoleona. Ovšem v pozdějších desetiletích, jak rostla snaha některých obyvatel celé monarchie, řekněme - zlomit absolutismus, zavést parlamentní systém, chtěli ústavu a zrušit cenzuru tisku, tak byl Metternich čím dál tím víc vnímán jako ta pomyslná žába na prameni pokroku a stával se velmi nepopulárním. Přispěl k tomu i Palacký, který vnímal Metternicha jako nepřítele českého národa, dokonce jako někoho, kdo chtěl české země germanizovat, což nebyla pravda. Metternich nebyl německý nacionalista.“

Jaká byla vlastně osobnost Metternicha, co jej tak nejvíce zajímalo?

Ausstellung Metternich

orf | pavla rašnerová

Theresa Clauberg a Matyas Andras | Duo Alard, během otevření výstavy

Stále mnoho legend z doby jeho vlády

S Historikem Miroslavem Šedivým jsme si povídali v rámci výstavy „Kancléř Metternich a jeho vize míru“, pořádanou v Českém centru ve Vídni.

„Takže další důvod, proč ten Metternich je vnímán negativně a přetrvává mnoho legend, je to, že pro to jeho období, léta 1814-48, máme stále relativně málo nových prací, které snesou vysoká odborná měřítka, takže zde je ještě hodně práce pro nějakou revizi. A tou revizí neznamená udělat černé bílou, ale postavit ty dějiny skutečně do polohy, která by měla co nejvíce odpovídat té realitě,“ vypráví historik Miroslav Šedivý ze Západočeské univerzity v Plzni z katedry historických věd.

V době kancléře Metternicha byly české země součástí Habsburské monarchie, každopádně určitou míru autonomie měly. Podle Šedivého obyvatelům českých zemí – skutečnost být součástí nějakého národního státu – vyhovovala. A jak vypadala Metternichova vize míru? To se dozvíte dnes večer, když si pustíte magazín Dráťák na Radiu Burgenland.

V bádání okolo Metternicha došlo v poslední době úplně k novým poznatkům. Co zaujalo Miroslava Šedivého?

Ausstellung Metternich

orf | pavla rašnerová

Z výstavy „Kancléř Metternich a jeho vize míru“ | České centrum ve Vídni

Rozhovor s historikem Miroslavem Šedivým ze Západočeské univerzity v Plzni vedla Pavla Rašnerová a můžete si jej poslechnout dnes v pondělí ve 21:10 na Radiu Burgenland. Vysíláním Vás provede Tereza Chaloupková.
V druhém příspěvku dnešního Rádia Dráťák se můžete těšit na projektový den „Živé obrazy“, který pro veřejnost připravily žákyně a žáci gymnázia Školského spolku Komenský.

Další téma Dráťáku z 12.11.2018 | Známé osobnosti na gymnáziu Komenský

Linky