Památný den sokolstva v Praze

8. říjen je významným dnem nejen pro sokolskou obec. V noci ze 7. na 8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno na 1500 sokolských činovníků. Následovalo mučení, věznění a deportace do koncentračních táborů. Na pietní akt k uctění památky padlých sester a bratrů dojeli do Prahy i zástupci Sokolské župy Rakouské.

8. říjen | Uctění památky v Tyršově domě

Většina vězněných konec války již nepřežila. Během nacistické diktatury byla Česká obec sokolská rozpuštěna a tím byl úředně zabaven i její majetek. Při příležitosti vzpomínkových akcí v rámci oslav 100letého výročí od založení Československé republiky a XVI. všesokolského sletu se právě v tento i následující den sešlo v Praze sokolstvo ze všech koutů světa. Uctili památku bojovníků za pravdu, svobodu, demokracii a také svou vlast.

Památný den sokolstva v Praze

Česká obec sokolská

Úvodního slova se během pietního aktu ujmul plukovník Michal Burian, ředitel odboru muzeí Vojenského historického muzea v Praze. Po kladení věnců a květin u pamětních desek v atriu Tyršova domu zazněly státní hymny České a Slovenské republiky v podání sboru Gaudium Praha. Za Sokolskou župu Rakouskou Prahu navštívili župní starosta, bratr Tomáš Frey-Materna, do delegace se přidali bratr Marián Miřička a sestra Věra Gregorová.

9. říjen | Ocenění zahraničního sokolstva

Sokolové se také velkou měrou zasloužili v roce 1918 při vzniku Československa. Této okolnosti byl věnován další ze dnů pražského slavnostního setkání, tentokrát v Senátu parlamentu České republiky, na které byli hosté pozváni předsedou Senátu Milanem Štěchem a starostkou České obce Sokolské Hanou Moučkovou.

Sokolové Valdštejnský palác

Marie Brunerová | Česká obec sokolská

Delegace ze Slovenska, Polska, Srbska, Kanady, Německa, Francie, Švýcarska a Rakouska - v druhé řadě uprostřed

Byly to především sokolské strážní hlídky, které po 28. říjnu udržovaly v nově vzniklém státě pořádek, jelikož v té době ještě nebyly oficiálně zformovány oficiální státní bezpečnostní složky. O rok později, tedy v roce 1919, se zasloužily o osvobozování slovenského území.

V Hlavním sále Valdštějnského paláce došlo k slavnostnímu předání ocenění zahraničním sokolským organizacím. Po skončení aktu bylo možné se projít po prostorách samotného Valdštejnského paláce a vidět tak například i pracovnu Albrechta Valdštejna.

návštěva Valdštejnského paláce

Věra Gregorová

Linky